ראשי תיבות של "חנוכה"

"ראשי תיבות של המילה חנוכה". שהביא רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בשם בעל ה"חתם סופר". כמו כן ראשי תיבות של "חנוכה" בנוסף, רמזים למחלוקת הידועה בין בית הלל ובית שמאי באופן הדלקת הנרות בחג בראשי התיבות של המילה "חנוכה"

רמזים במילה "חנוכה"

 

הגאון ר' יוסף חיים זוננפלד בשם בעל ה"חתם סופר" מצא רמזים במילה "חנוכה":  

 

חשמונאים נלחמו וניצחו כל היוונים.

 


חלוצים נזדרזו והחזירו כבוד המקדש.


 

חושים נכנסו ופינו כלי ההיכל.

 


חביבים נמצאו ובקרקע כד השמן.


 

חתום נמצא ובטבעת כהן הגדול.

 


חיבתם נגלית והספיק כל השמונה.

 


חכמים נמנו וקבעו כסלו הבא.

 


ח' נרות ולגמור כל ההלל.

 

 


רמזים אחרים כתב ר' צבי אלימלך מדינוב בספרו "בני יששכר":

 

ח' נרות והלכה כבית הלל.


 

חוצה נדלקים וזמנם כל הלילה.

 


ח' נרות ועל כולם השמש.

 


חשמונאים נתגברו והרגו כל האויבים.

 


נס כוהנים וגם חנוכת המזבח.

 


חייבים כולם נשים וקטנים המחונכים.

 

 

יש שמצאו רמזים למחלוקת הידועה בין בית הלל ובית שמאי באופן הדלקת הנרות בחג:

 

כבית שמאי:  

ח' נרות ופוחת כל הלילות.

 

 

כבית הלל:  

ח' נרות ומוסיף כל הלילות.

 

 

חכמים נשאו ונתנו כיצד ההלכה. ונפסק:

 

ח' נרות והלכה כבית הלל.

 

חג אורים שמח

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏