שבת- "הכל בזכות השבת!"

נפלא על הדרך בה ה' מנהיג את העולם. שמירת שבת איננה מספיקה בכדי לעבור את השבוע בשלום... אדם הרוצה שתשרה ברכה במעשה ידיו - שיהיו הם יפים יותר ומרשים צריך לעבוד בים חול...

שבת קדושה משרה ברכה מיוחדת בעבודה

הגאון רבי רחמים חורי זצ"ל מג'רבא [מלפני כ-220 שנה]. הוא היה "גדול, הנהנה מיגיע כפיו". 

בכל בוקר היה עוסק בתורה מיד לאחר התפילה. ובשעות הצהריים היה עוסק במקצועו, עבודת הצורפות שהצטיין בה. לפנות ערב עלה שוב לבית המדרש לעסוק בתורה. כך שרוב שעותיו הוקדשו לתורה ותפילה, ומעט מזעיר עסק במלאכה. 

ימי שני וחמישי היו ימי השוק בג'רבא, והרב היה מביא לשוק את הכלים שייצר בימי השבוע. יחד עימו בא גם אחד הצורפים, שהיה עוסק במלאכתו כל היום כולו. 

מן הבוקר עד הערב צרף באש והיכה בקורנס, יגע ועמל. ובימי השוק, כשהביא את תוצרתו, ראה והנה בידי הרב כלים רבים יותר ויפים יותר, והכל קונים את כליו ומשלמים בעין יפה. והוא, שעוסק בכל השבוע במלאכתו, מהזריחה ועד השקיעה, אינו מגיע לפדיונו. חלשה דעתו. פנה אל הרב, ושאל לפשר דבר. 

ענה הרב: "הכל בזכות השבת!" 

הלה תמה לתשובה, והסביר הרב: "הכתוב אומר (שמות כג יב): שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲשֶׂה מַעֲשֶׂיךָ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי תִּשְׁבֹּת". "אבל גם אני שובת בשבת", קרא הצורף. 

"אמנם כן", הסביר הרב. "אבל בפרשת ויקהל נאמר: שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה, תיעשה מעצמה כביכול, וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִהְיֶה לָכֶם קֹדֶשׁ שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן לַה'. 

כלומר, אם השבת תהיה כביכול כפולה ומכופלת, בתוספת קדושה ולימוד תורה, תשרה ברכה מיוחדת במלאכה, שכאילו תיעשה מאליה!"... 
(מעיין השבוע שמות תקנ)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏