בין אדם לחברו- לא להתייאש מיהודי!

ויכולת בלתי רגילה של העברת מסר של מפקח כשרות בעיר חולון. מחאה תקיפה על חילול שבת שפעלה את פעולתה ומלמדת: שלעולם אסור להתייאש מנשמה של יהודי, שנחצבה ממרומים, ותשוקתה לקיים את רצון בוראה.

"הוכח תוכיח את עמיתך"

מעשה שאירע בעיר חולון. בערב שבת בין השמשות יצא יהודי בשם הרב סלובטיצקי לפקח על סגירת החנויות, והגיע לחנות אחת שהייתה פתוחה, ולקוחות רבים גדשו את מבואותיה. 

הרב סלובטיצקי ניגש אל בעל החנות וניסה לשכנעו שינעל את חנותו, אך זה סירב בעקשנות. 

בשלב מסוים ניגש הרב אל המזוזה שהייתה בפתח החנות, ואמר בקול רם לעיני כל הנוכחים: "אני פונה אלייך המזוזה, כדי שתהיי עדה לאחר מאה ועשרים שנותי, שקיימתי את מצוות התוכחה שלי, וניסיתי בכל כוחי לשכנע את בעל הבית שיסגור את החנות, ואת גם תמשיכי להעיד לפני ריבון העולמים שהוא, החנווני, לא סגר את החנות".

המחאה נעשתה בתקיפות רבה, ומיד לאחר מכן יצא מהחנות. 

ומה היה הסוף? 

מיד בתום דבריו של הרב הפך המוכר את עורו וציווה על כל הלקוחות שהיו בחנות לעזוב את המקום וסגר את החנות.

ללמדך שלעולם אסור להתייאש מנשמה של יהודי, שנחצבה ממרומים, ותשוקתה לקיים את רצון בוראה.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏