יוה"כ - עברות שבין אדם למקום

"משל ונמשל ליום הכיפורים". על מעלת הווידוי ועד כמה גדולה היא עד למאוד! משל נפלא המבאר - שכאשר מתוודה האדם על חטאיו בפחד ובחלחלה ושב באמת ובתמים ממעשיו הרעים גורם הוא בכך להסיר כל שטן ומקטרג ממנו - והקב"ה סולח... מתאים כ- "דבר תורה קצר לכל נדרי"

עבירות שבין אדם למקום 

 

מעלת הוידוי גדולה היא עד למאוד!

כשמתוודה האדם על חטאיו בפחד ובחלחלה ושב באמת ובתמים ממעשיו הרעים גורם הוא בכך להסיר כל שטן ומקטרג וה' סולח.

 

משל למה הדבר דומה:

 

עשיר אחד שב ממדינת הים והביא לבנו, מתנה חליפת בגדים יקרה עד מאד. שמח הילד מאוד במתנה היקרה שקיבל מאביו ומיהר ללבוש את חליפתו החדשה ולצאת להתפאר בה לפני כל חבריו.

 

בלכתו לחבריו לא נזהר ונפל אל תוך שלולית מים עכורה וכך נתלכלכה כל חליפתו החדשה והושחתה ללא תקנה... 

 

חשש הילד מאביו שיכהו על כך, ולכן, מיד כשבא אל ביתו, רץ אל אביו בבכי תמרורים ואמר: "אוי אבי היקר! לא נזהרתי בלכתי ברחוב ומעדתי אל תוך השלולית ובגדי ניזוקו עד למאוד".

 

ריחם האב על הבן ואמר לו: אל תצטער בני יקירי, בפעם הבאה שאסע, אקנה לך שוב חליפה כזו... 

 

לו היה אדם אחר מגיע ומספר לאב על הרשלנות של בנו ועל הריסת החליפה היה האב כועס מאוד על הבן ומענישו קשות.

 

כך גם הנמשל:

 

כשאנו עומדים בתפילה ומקדימים ומתוודים על חטאינו, מעוררים אנו את רחמי השמים ועל ידי זה מרחיקים את השטן והמקטרגים עלינו, כי מה להם לספר לאחר שאנו כבר התוודינו?!...

 

לשנה טובה תכתבו ותחתמולדבר תורה קצר ליום הכיפורים>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏