חנוכה- "המנורה ושמן הזית"

"המנורה וחנוכה". "הרוצה שיחכים – ידרים, וסימנך: מנורה בדרום". דוגמאות לרמזים של חכמה שיש במנורה. כמו כן רמזים נפלאים המובאים בספרים על המילה "שמן" בהתאמה לחג האורים... "ראשי תיבות של המילה שמן"

"המנורה ושמן הזית כסמל החכמה בחנוכה"

 

במסכת בבא בתרא דף כה נאמר: "הרוצה שיחכים – ידרים, וסימנך: מנורה בדרום"

 

רמזי חכמה רבים יש במנורה:

 

  • על המנורה להיות מקשה אחת, ללמדנו, שאין לחלק את התורה, אלא, כולה מקשה אחת.
  •  שבעת הקנים הם סמל לשבעת החכמות שיש בתורה. ורמז לכך מצאנו במשלי ט' א': "חָכְמוֹת בָּנְתָה בֵיתָהּ, חָצְבָה עַמּוּדֶיהָ שִׁבְעָה"

 

אף "שמן הזית מסמל חכמה" משום שהוא מובא אל המנורה.

 

במסכת הוריות דף יג נאמר: 

"חמישה דברים משיבים את הלימוד... הרגיל בשמן זית, דאמר ר' יוחנן: כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה, כך, שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה".וכן, מצינו במסכת מנחות (דף פה, על הפסוק משמואל ב' יד): 

"וישלח יואב תקועה וייקח משם אישה חכמה", שואלת הגמרא: במה שונה העיר תקועה?

עונה ר' יוחנן: "מתוך שרגילין בשמן זית, חכמה מצויה בהן".

 

 


רמזים נפלאים מובאים בספרים על המילה "שמן" "ראשי תיבות של שמן":

 

שלמים מסרו נפשם – זכר לכך שמסרו עצמם על קידוש ה'.שלשה מצוות נצרו – רמז לכך שחירפו נפשם לקיים חודש, שבת ומילה. למרות שהיוונים גזרושמרם מלך נאמן – ה' הצילם מ: אנטיוכוס הרשע, ניקנור- שהיה משנהו ובגריס שר הצבא.

 


שני משחיתים נהרגו – הם ניקנור ובגריס שהרגום ישראל.

 


מלך שלהם נס - זה אנטיוכוס הרשע, שנס וברח מעיר ממלכתו באישון ליל.

 


שמן מזית נבחר – שמן זית הוא הראוי והמהודר ביותר להדלקה, כיוון שבו נעשה הנס.

 


שמונה נרות מדליקים – זכר לנס שנעשה בפך השמן.

 


שמש מעל נרות – את השמש יש להניח רחוק ומובדל משאר הנרות.

 


שיברך מנר נוסף – לאחר שבירך "להדליק נר" ו"שעשה ניסים", מתחיל להדליק מהנר החדש.

 


מצד שמאל נדלקים – אופן ההדלקה הוא משמאל לימין.

 


שמאל נכנס מניחם – מקום הנחת נר חנוכה הוא מצד שמאל, כדי שיהיה וכך מסובב במצוות.

 


שיעור מצוותן נאסרים – בחצי השעה הראשונה, שהוא שיעור ההדלקה, אסור ליהנות מאורם.

 


שימנעו נשים ממלאכה – מצווה על הנשים להימנע ממלאכה בעוד הנרות דולקים.

 

חג אורים שמח© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏