ויקרא- קרבן והקרב מתוך קרב

פרשת ויקרא". משמעויות שונות לשורש ק.ר.ב המרכיב את המילה קרבן. שלשת המשמעויות מצטרפות יחדיו להבנת המשמעות של הקורבן ומה נדרש מן האדם לעשות על מנת לכפר על עוונותיו...

קרבן והקרב מתוך קרב


"אדם כי יקריב מכם קורבן..."

השורש ק.ר.ב

המילה קרבן השורש שלה הוא ק.ר.ב מעניין לראות שבעברית יש משמעויות שונות לשורש הזה לדוגמה:
קרב והכרעיים..." שם מדובר על הפנים של הבהמה.

כמו כן נמצא משמעות נוספת "שש אלי קרב" שפירושו מלחמה.

והמילה קרבן שאף השורש שלה הוא ק.ר.ב.

ניתן למצוא מכנה משותף בין כולם:

הקב"ה מבקש מהחוטא להביא קורבן אך הבאת קורבן איננה מספיקה כשלעצמה. היא חייבת לבוא עם שינוי פנימי (קרב והכרעיים).

אדם שעשה כבר שינוי פנימי יכול להביא קורבן לכפרה על החטא.

אין ספק שהשינוי הזה מגיע לאחר מלחמה (=קרב) עם היצר אך סופו שהאדם משתנה ויוצא כשהוא נקי מעוונות וטוהר מידותיו כבר שונה לגמרי...   
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏