שבת- "למה אוכלים דגים בשבת"?

ק הכהן מלובלין לאור דברי המדרש. והסבר רעיון נוסף של חז"ל: "כל האוכל דג ביום דג ניצול מדג" ומה הקשר לכך שיום שבת הוא מעין עולם הבא?...

"מה הסיבה שאוכלים דגים ביום שבת"

מסביר ר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל:

בזמן שחטאה חוה ואכלה מעץ הדעת, נאמר בתורה: "ותיתן גם לאישה..." עומד המדרש על התוספת של המילה "גם" ושואל למי עוד היא נתנה?!

והמדרש מבאר שהלכה ונתנה לכל החיות בגן עדן ולאחר מכן גם לבעלה ("אם אני מתה - כולם מתים"...).

אך לדגים לא נתנה כיוון שהיו במים באותה השעה.
יוצא איפה, שכולם צריכים תיקון חוץ מן הדגים שלא היו בחטא של עץ הדעת.

יום שבת הוא מעין עולם הבא. 
בכדי להגיע לשם - לעולם הבא נצרך תיקון בעולם הזה. 

לכן אוכלים דווקא בשבת דגים שאינם צריכים תיקון ומסמלים את ההתענגות והזוהר של עולם הבא. (יתכן וזוהי אחת הסיבות שדווקא הלוויתן יהיה זה שיוכן לסעודה בזמן הגאולה שגם לו אין נדרש תיקון שהרי לא היה בחטא).רמז נוסף שמצאו חז"ל באימרה הבאה: "כל האוכל דג ביום דג ניצול מדג"

"כל האוכל דג ביום דג (דג בגימטריה 7 שהוא היום השביעי = שבת) ניצול מדג (ראשי תיבות: דין גיהנם)"

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏