שלום בית אל מול הידור במצוות הפסח

"סיפור עם מוסר השכל לערב פסח". על הרב הקדוש מאפטא בעל ה"אוהב ישראל" המביא לתובנה את החשיבות של שלום בית אל מול הידור במצוות הפסח... מתאים כהקדמה ל- "שיעור בהלכות פסח"

שלום בית אל מול הידור במצוות הפסח 

שנה אחת בערב פסח הגיע גבאי צדקה אל ביתו של הרב הקדוש מאפטא בעל ה"אוהב ישראל", וביקש צדקה לקמחא דפסחא עבור עניי העיר. 

הרבי לא היה בביתו באותה שעה, והרבנית, שהתרגשה עד מאד מהמצווה שבאה לידה, רצתה לתת לגבאי הצדקה מתנה הגונה. 

אלא, שלא מצאה כסף בבית, נטלה את מצות המצווה שנאפו זה עתה לליל הסדר ונתנה אותם לגבאי. 

כאשר עזב הגבאי את הבית הבינה הרבנית מה עשתה, ויראה שמא יקפיד עליה בעלה, משום כך, לקחה מצות פשוטות והניחה אותם במקום של מצות המצווה. 

באותה שנה ערך הרב הקדוש מאפטא את ליל הסדר על מצות פשוטות.... כמה ימים לאחר הפסח, הגיעו אל הרב הקדוש שני בני זוג וביקשו להתגרש! 

מדוע אתה רוצה לגרש את אשתך? שאל הרב מאפטא את הבעל. 
אישה זו, השיב הבעל, לא רצתה לבשל עבורי בכלים מיוחדים בלי "שרויה".... 

ציווה הרב שיקראו לזוגתו הרבנית, וזו מיהרה לבוא. 

אמרי נא לי את האמת, פנה ה"אוהב ישראל" לזוגתו, איזה מצות הונחו לפני בליל הסדר?... 

מצות פשוטות, הודתה הרבנית, וסיפרה במילים קצרות את אשר אירע. 

שומע אתה, אמר הרבי, אני שטרחתי ויגעתי בהידורים מהידורים שונים ורבים באפיית המצות, לבסוף אכלתי מצות פשוטות, ועשיתי עצמי, כאילו, איני מרגיש ואיני יודע דבר, למען לא אבוא חלילה, לידי מריבה וקטטה, ואילו אתה רוצה לגרש אשתך בגלל "שרויה"?!.. 

נכנסו הדברים ללבו של הבעל, הבין שטעה והשלום חזר לשרור בבית. 

פסח כשר ושמח
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏