לימוד זכות והנהגה מחמץ בפסח

"ולא יראה לך שאור בכל גבולך" סיפור נפלא על סנגירון של ישראל הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל כיצד מצא ללמד זכות על בני ישראל דווקא ממצוות חמץ בפסח... מתאים כ- "שיחה לפני חג הפסח"

לימוד זכות והנהגה מחמץ בפסח 

"ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך" 

פעם אחת בערב פסח לאחר ביעור חמץ יצא הצדיק ר' לוי יצחק מברדיצ'ב לרחובה של עיר. 

בהליכתו פגש בגוי שהיה ידוע כמתעסק בסחורות מוברחות וגנובות. 
סלח לי, פנה ר' לוי יצחק אל הגוי, שמא יש לך מעט משי מובחר? וודאי, ענה הגוי, יש לי משי מובחר מאיכות גבוהה בכל כמות שתרצה! 

עזב ר' לוי יצחק את הגוי ופנה ליהודי פשוט, שעבר שם באותה שעה. "סלח לי, שמא יש ברשותך מעט חמץ?" שאלו ר' יצחק. 

"חמץ?!!!" נזעק היהודי בבהלה - "חלילה לי, הרי ביערתי את הכול!" 

נשא ר' לוי יצחק את עיניו לשמים ואמר: 

"ריבונו של עולם, ראה נא, הנה הקיסר האדיר של רוסיה המוקף בצבא אדיר של חיילים ופרשים, והוא ברוממותו אסר להבריח סחורות אל המדינה פנימה, ואף הכין בתי סוהר מיוחדים להעניש את העוברים על החוק, ואף על פי כן, ניתן בקלות להשיג סחורות מוברחות ברחובה של עיר... 

ואתה, ריבונו של עולם, כתבת בתורתך פסוק אחד: "לא יראה לך חמץ", ללא חיילים ופרשים, וללא שומרים, בהגיע זמן ביעור חמץ לא ניתן למצוא אף פירור אחד.... 

מי כעמך ישראל?!... 

פסח כשר ושמח!© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏