"רעיונות לדבר תורה בחנוכה"

"רעיון לדבר תורה חנוכה". מדוע אומרים ב"על הניסים" – "..ועל המלחמות"? מדוע מודים על מלחמה? צריכים עם כבר להודות על הניצחונות? ועוד.. מתאים כ- "רעיון קצר למסיבת חנוכה".

"רעיונות לדבר תורה בחנוכה"


האם ניצחנו?!

 

מדוע אומרים ב"על הניסים": "..ועל המלחמות"? מתאים יותר להודות על הניצחונות?

 

אלא להודות על הניצחונות עדיין מוקדם. מלחמת יוון = מלחמת הקדושה בטומאה עדיין לא הסתיימה.


בינתיים אנו מודים על עצם הדבר שאנו נלחמים... 


שבכל המצבים הקשים ביותר יהודים אינם נכנעים אלא נלחמים בעוז על יהדותם...

 

 


 

"נעשה נס לשושנים"

 

מדוע אומר הפייטן "נעשה נס לשושנים" בחנוכה, וגם בפורים "שושנת יעקב צהלה ושמחה"? מי הם השושנים?

 

בתהילים: "למנצח על שושנים". אומר המדרש - מדוע שושנים? שחזרו בתשובה.

 


משל למה הדבר דומה:

 

 כשם ששושנים בתחילה הם עץ יבש, וכשיורד עליהם מים פורחת השושנה ומפיצה את ריחה.

 


כך הוא הנמשל:

 

החוזר בתשובה הוא כעץ יבש, וכאשר הוא בא במגע עם מים - דהיינו התורה (אין מים אלא תורה) פורחת ממנו שושנה.

 

לכן בחר הפייטן במילים "נעשה נס לשושנים" - שחזרו בתשובה לאחר 27 שנים של שלטון יון.

כמו כן, גם בפורים שאמרו חז"ל "גדולה הסרת הטבעת שחזרו כולם בתשובה, "קיימו וקבלו עליהם" ודומים הם לשושנה...

 

 

 

נ.ג.ה.פ

 

מדוע משחקים בסביבון שיש עליו אותיות נ.ג.ה.פ? הרי אם המטרה לפרסם את הנס עדיף לעשות שלטי חוצות, זה הרבה יותר מרשים?!

 

אלא עדיף סביבון קטן שכתוב עליו בראשי תיבות, ובלבד שיסתובב ויפעל, על פני שלט חוצות ענק העומד בקפאון (בעל "דמשק אליעזר")


 

חנוכה שמח!
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏