כי תשא- "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש"

"רעיון לפרשת כי תשא". מביא ספר "וקראת לשבת עונג" בגודל מעלת הצדקה והתשובות שענו ר' אביש מפרנקפורט ור' אליהו חיים מייזל לגביי מאמר חז"ל: "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" בשעה שהם לא קיימו זאת הלכה למעשה?

"המבזבז אל יבזבז יותר מחומש"

"מחצית השקל תרומה לה'"

בעל צדקה גדול היה ר' אביש מפרנקפורט ופיזר כל אשר לו לעניים. 

אמור לנו כבוד הרב – שאלו אותו פעם אנשי קהילתו – מדוע מחלק רבינו כל אשר לו, והרי אמרו חכמים במסכת כתובות (דף נ): "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש"? 

אמנם, צודקים אתם, השיב הרב, אמנם אסור לבזבז יותר מחומש, אולם נאמר "צדקה תציל ממות"

ואם כן יש במצוות צדקה פיקוח נפש ועל פיקוח נפש צריך אף לחלל את השבת... כל שכן לבזבז יותר מחומש.שאלה דומה שאלו בני משפחתו של ר' אליהו חיים מייזל, רבה של לודז', שהיה מפזר ממונו לצדקה. 

ענה ר' אליהו, צודקים אתם, אכן עבירה בידי! אולם כתוב (דניאל ד'): "וחטאיך בצדקה פרוק"... 

אדם שיש בידו עוון עליו להרבות בצדקה כדי לכפר על עוונו וכאשר אני נותן צדקה כדי לכפר על עווני, ממילא חטאי גדל, מפני ששוב אני נותן יותר מחומש ועלי לכפר גם על עוון זה...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏