חודש אלול – המאמץ כדאי

"משל קצר לחודש אלול". מסתבר שהמאמץ כדאי באם תהיה לנו שימת לב קטנה הרי שהיא עוזרת מאד... "משל ונמשל לחודש אלול" שהביא הצדיק רבי חיים מצאנז זצ"ל. מתאים כ- "שיחת חיזוק לימי חודש אלול"

המאמץ כדאי

 

שימת לב קטנה – עוזרת מאד 

 

פעם אמר הצדיק רבי חיים מצאנז זצ"ל:

"יהודים רבים, עולים בליבם הרהורי תשובה ומתכננים רבות כיצד ליישם את מחשבותיהם ולחזור בתשובה אולם למעשה אינם עושים דבר".

 

משל למה הדבר דומה?

 

לאישה כפרית ענייה שביתה ידע עוני ומחסור. בניה הקטנים שאלו לחם אולם לא היה בידה אף לא פרוסה אחת. יום אחד בלכתה ברחוב העיר ניגש אליה כפרי אחד שריחם עליה מאד ונתן לה ביצה במתנה.

 

הגיעה האישה לביתה שמחה ומאושרת, הראתה את הביצה לבניה ואמרה: "ילדי היקרים! בזכות ביצה זו שוב לא נדע מחסור!".

 

"מדוע?" התפלאו הילדים

 

"את הביצה הזאת" – השיבה האם: "לא נאכל, אלא אבקש מהשכן שיניח אותה תחת אחת התרנגולות שבלול שלו, היא תדגור על הביצה עד שיבקע ממנה אפרוח, ולאחר שיגדל וייהפך לתרנגולת שתטיל לנו ביצים ומהם יבקעו עוד אפרוחים רבים, אותן נמכור ובכסף נקנה פרה, הפרה תמליט עגלים ואת העגלים נמכור ונקנה שדה וכרמים..."

 

כך הפליגה האישה בחלומות ומתוך התרגשות נפלה הביצה מידה ונשברה...

 

כן הוא גם הנמשל – אמר הרבי – פעמים שהתכנון רב אולם למעשה אין עושים מאומה...

 

יש לשים לב, עדיף לדבר פחות ולעשות יותר!...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏