תצווה- כל אחד בזמנו!

חשובים ר' יעקב לוברבוים, בעל ה"נתיבות משפט", ור' לייב קצנלנבוגן מבריסק. שהאחד ברך את חברו בפסוק מפרשת השבוע: "אני מאחל לך, ר' לייב שיתקיים בך הכתוב: "שניים ליום תמיד"!...

כל אחד בזמנו!

"שנים ליום תמיד"

הרב רובינשטיין מביא בספרו "סיפור לפרשת תצווה":

פעם אחת התאכסן ר' יעקב לוברבוים, בעל ה"נתיבות משפט", בבריסק בביתו של ר' לייב קצנלנבוגן. 

ר' לייב היה ידוע בהתמדתו הנפלאה, היה רכון על ספריו ללא הפסקה יומם ולילה מבלי לשים לב לאכילתו, שתייתו ולשינתו. 

לפני שנפרד ממנו ר' יעקב, אמר לו: "אני מאחל לך, ר' לייב שיתקיים בך הכתוב: "שניים ליום תמיד!" 

מה פירושה של ברכה זו? שאל ר' לייב. 

ור' יעקב הסביר: "השולחן ערוך פותח במילים: "שויתי ה' לנגדי תמיד" ומסיים במילים: "וטוב לב משתה תמיד"

דואג אני, משום שאצלך שני ה"תמידים" מעורבים יחד ועתיד אתה להיחלש חס ושלום, ולכן אני מברכך שיתקיים בך "שנים ליום תמיד" – כל אחד בזמנו.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏