תצווה- חתם קודש לה'

לנא מפרשת השבוע על מאמר חז"ל: "שלשה מפתחות בידיו של הקב"ה ואין הוא מוסר אותם לעולם בידיו של שליח, ואלו הם: מפתח של יולדות, מפתח של גשמים ומפתח של תחיית המתים"

"פתוחי חתם קדש לה'"

בגמרא (במסכת תענית דף ב') נאמר: 
"שלשה מפתחות בידיו של הקב"ה ואין הוא מוסר אותם לעולם בידיו של שליח, ואלו הם: מפתח של יולדות, מפתח של גשמים ומפתח של תחיית המתים" 


וזה נלמד מהפסוקים הבאים: 

יולדות - "ויזכור אלוקים את רחל וישמע אליה ויפתח את רחמה"

גשמים – "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו".

תחיית המתים -  "וידעתם כי אני ה' בפתחי את קברותיכם".


כך גם כאן, אומר הגאון מוילנא

"פיתוחי חתם" – ראשי תיבות: חיה (יולדת), תחיית המתים, מטר. 
שלשת אלה הינם "קדש לה'" –שלא נמסרו לשליח.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏