תרומה- תתרום ואז נבנה!

"חפץ חיים לפרשת תרומה". מה היית מעדיף: הודעה ממפעל הפיס שזכית. או שמנהל בית הספר יתקשר ויאמר: "הבן שלך עושה חיל ורואים שזה משהו שבא מהבית?!". האם זה בסדר כשבאים אלינו להתרמה כדי לבנות בית כנסת אנחנו אומרים תתחילו ואנחנו נתרום?!...

תתרום ואז נבנה!

"וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם...ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

החפץ חיים: "לעולם אין אדם מַעֲנִי מן הצדקה".

ממה יש יותר הנאה?

מהודעה  של מפעל הפיס  המבשרת שזכינו בפרס הראשון. 

או של מנהל/ת בית הספר מתקשר/ת ואומר/ת: "שלום לכם הורים יקרים! רציתי לעדכן אתכם שהבן שלכם עושה חיל בבית ספרנו... 
אין ספק שרואים שהתכנות המיוחדות שלו זה משהו שבא מהבית"... 

בוודאי שטלפון מהמנהל/ת...

הגמרא במסכת שבת דף קיא קובעת: 
"כל הרגיל בצדקה הווין לו בנים בעלי חכמה".

בדרך כלל כשבאים אלינו להתרמה כדי לבנות בית כנסת אנחנו אומרים תתחילו ואנחנו נתרום בהמשך...

התורה מלמדת אותנו להיות בדיוק ההפך: קודם כל תורמים ואח"כ בונים משכן...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏