תרומה- הבגדים שהצילו!

"סיפור על האדמור מצאנז" שנתן הוראה ליהודי אחד להיקבר עם בגדים של כומר וכך ציווה: אמור לחברא קדישא לקבור אותך עם הבגדים הללו הם יגנו עליך... וכך היה.

הבגדים שהצילו!

"כל נדיב ליבו... ועשית בגדי קודש...לכבוד ותפארת"

האמרי חיים מצאנז הריח מאחד הבתים בעיר הסמוכה ריח נעים. הוא נכנס אל הבית וביקש להיכנס ולראות את מקור הריח. 

ניגש אל חדר פנימי וביקש לפתוח בעבורו ארון שהיה נעול בסוגר ובריח. 

בעל הבית הסמיק כולו, פתח את הארון והיה שם תחפושת של כומר. הרב אמר לו עלה ממנה ריח נפלא ספר לי מה זו עושה אצלך?

השיב האיש: אני גבאי צדקה והנה יום אחד לאחר שסיימתי את סיבוב ההתרמות מתושבי העיירה, ישב עני על פתח ביתי ואמר לי: "רבי! תעזור לי". 

בלית בררה, עשיתי סיבוב נוסף הרבה אנשים כעסו חלקם נתנו. אך כשהגעתי לבית חיכתה לי הפתעה נוספת, אלמנה המשוועת אף היא לפת לחם. 

כשאני מבין שאין סיכוי לסיבוב שלישי, אמרתי לעצמי: לאן אלך כעת?! 

אזרתי אומץ, נגשתי לבית המרזח ושם הציעו לי במידה ואסכים ללבוש את בגדי הכומר ולהסתובב בעיר יתנו סכום השווה לצרכיה של האלמנה לחודש הקרוב. 

לא חשבתי פעמיים, קפצתי על הבגדים, לבשתי ויצאתי לרחוב. כל הדרך אני חושש והיה בא לי 'לקבור את עצמי' - אבל המטרה לנגד עיני חיזקה אותי. 

לבסוף הגעתי לאלמנה והחייתי את נפשה... 

אמר לו הרבי: "אמור לחברא קדישא לקבור אותך עם הבגדים הללו הם יגנו עליך!!"...

וכך היה, לאחר ארבעים שנה רצו לסלול כביש שיעבור דרך בית העלמין היהודי. כל ההשתדלויות לא הועילו ונהרסו קברים של יהודים לצורך  סלילת הכביש. 

כשהגיעו לקבר אחד וראו שיש שם בגדי כומר הפסיקו מיד את העבודה... 

הבגדים אכן הגנו עליו...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏