חודש אלול – לבנות מערכת אמון חדשה

"משל ונמשל לחודש אלול". לזכייה באשראי נוסף.. משל ונמשל המבארים כיצד בימי הדין נבקש שנה טובה ומבורכת, ובשמים ישאלונו באיזו זכות?! האם יש לנו מה לענות?!... מתאים כ- "דברי חיזוק לחודש הרחמים והסליחות".

לבנות מערכת אמון חדשה 

 

ישנו משל נפלא המתאים לימים אלו:

 

מעשה בבעל מכולת מעיירה קטנה שבא לעיר גדולה כדי לרכוש סחורה.

 

נכנס אל הסיטונאי שהיה רגיל לקנות אצלו, וביקש להזמין כמות גדולה של סחורה. כדרכם של סוחרים ביקש מהמוכר לרשום את סך הקניה והוא ישלם לו לאחר זמן.

 

ענה לו הסיטונאי: אין בידי להיענות לבקשתך, שכן מבדיקת ספרי החשבונות גיליתי שעדיין לא פרעת את החובות הקודמים שלך מלפני חודש וחודשיים וגם מלפני שלושה, וכל זה למרות שבכל פעם הבטחת כי תשלם מיד את חובך, אך מעולם לא קיימת.

 

התחיל החנווני לתרץ עצמו בתירוצים רבים ושונים, תוך שהוא מבאר את כל מקרי האונס שקרו לו בחודשים האחרונים ומנעו ממנו לשלם, אך הפעם – הסתלקו כל האונסים ובוודאי מיד לכשיגיע לביתו ישלח את התשלום לסיטונאי

 

עבר חודש, עברו חודשיים ואין לחנווני זכר.

 

כעבור שלשה חודשים הגיע שוב ובפיו בקשה: לרכוש סחורה בהקפה!

 

כמובן שהסיטונאי סרב והתפתח ויכוח ביניהם, תוך שהם מתנצחים נכנס לחנות סוחר אחר ששמע את הדברים ופנה אל החנווני: "שמע לקולי, העניין אבוד! רכישה בהקפה תלויה באמון – דבר שאתה איבדת.

 

אין לך ברירה אלא לבנות מערכת אמון חדשה. וכיצד תרכוש אמון שכזה? רכוש כמות קטנה שעליה תוכל לשלם במזומנים, וכך עשה כמה וכמה פעמים עד שהסיטונאי ישתכנע כי עסקך מבוסס ואז יסכים להעניק לך שוב אשראי"...

 

 

והנמשל:

 

בימי הדין הבאים עלינו לטובה הן נעמוד ונבקש שנה טובה ומבורכת, ונשאל בשמים באיזו זכות? ואנו נשיב "בהקפה", בזכות זה שאנו מבטיחים להתנהג טוב מכאן ולהבא.

 

בשמים יבדקו ויראו שלא מגיע לנו אשראי, שהרי אמרנו כך לפני שנה ולפני שנתיים, ואז מה נענה?!

 

אין לנו ברירה אלא להתחיל לבנות יחסי אמון, להראות את רצינות כוונתנו.

 

נקבל על עצמינו דברים קטנים שאנו יכולים לעמוד בהם. וכך לכשיראו את רצינות כוונתנו ודאי יכתבו ויחתמו גזר דיננו לטובה גם "בהקפה". 

 

לשנה טובה תכתבו ותחתמו
האם כדאי להתאמץ בחודש אלול>>>לקריאה לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏