תרומה- בגדים לכבוד? או לקדושה?

"פרשת תרומה רעיון" בתחילה הקב"ה מצווה לעשות בגדים לאהרון הכהן מהטעם של כבוד ותפארת: "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן הטעם לעשיית הבגדים היא כדי לקדש את אהרון: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" אם כן לשם מה נעשו הבגדים? לכבוד ולתפארת, או לקדש את אהרון הכהן?!...

בגדים לכבוד? או לקדושה?

"ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת....ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי"

הגאון רבי שמעון סופר שאל: 
בתחילה הקב"ה מצווה לעשות בגדים לאהרון הכהן מהטעם של כבוד ותפארת: 
"ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" 

ולאחר מכן הטעם לעשיית הבגדים היא כדי לקדש את אהרון: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" 

אם כן לשם מה נעשו הבגדים? לכבוד ולתפארת, או לקדש את אהרון הכהן?!

והגאון מתרץ: 
פשוטי העם רגילים לחלוק כבוד רק לאלו המתהדרים בלבושם, ולאלו: "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" יהיו הבגדים לכבוד ולתפארת... 

ואילו בעבור החכמים שבעם - אלו המבינים את הכוונות העמוקות שיש בכל בגד ובגד מבגדי הכהונה, לאלו נאמר: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי"...


נביא סיפור שיבהיר זאת:

אליהו הנביא הגיע לעיר אחת בבגדים פשוטים. 

נכנס לאירוע ואף אחד לא שם לב אליו... יצא וחזר עם גלימה מהודרת, מיד הושיבוהו במזרח וכיבדוהו. 

כשאחד מהאנשים הביא לו מים ליטול ידיו, הכניס אליהו הנביא את כפות ידיו אל תוך שרוולי הגלימה וביקש מהאיש ליטול את שרוולי הבגד. 

לפליאתו השיב אליהו הנביא: "אתכם כאן לא מעניין מי האדם, אלא רק הבגדים שלו. אם כך נטול ידיים לבגד!"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏