תרומה- "עץ בתוך זהב"

"חידוש לפרשת תרומה". מדוע עשו עצי שיטים בתוך הארון? האם לשם כובד? ניתן לא לשים כלל ולהשאיר חלל ריק ומשקל הארון יפחת? זאת ועוד מדוע קוראת התורה לארון עצי שיטים בזמן שכולו מצופה זהב?! כל חידוש בתורה חייב להישאר במסגרת שקבעה לו התורה. "להיצמד לדרך התורה"...

"עץ בתוך זהב"

"ועשו ארון עצי שיטים"

הארון היה בנוי בתורת 3 קופסאות: גדולה מזהב לתוכה הושחלה קופסא מעץ בינונית, ולתוכה קופסא קטנה מעץ עם שוליים מזהב, שמכסים את העץ ועליהם מכסה זהב עם כרובים מזהב.

שאלה: 
מדוע התורה מצווה לשים עצי שיטים בתוך הארון? האם לשם כובד? 
עדיף שלא לשים דבר, ולהשאיר חלל ריק ובכך להפחית את משקל הארון? זאת ועוד מדוע מכנה התורה את הארון - "עצי שיטים" בזמן שכולו מצופה זהב?!

תירוץ:
יש בעץ תכונות שאין בזהב ויש בזהב תכונות שאין בעץ. 

לזהב יש יכולת עמידות גבוהה במזג האוויר ואיננו מתכלה כשאר המתכות, ואילו העץ מתכלה ומרקיב. 

בנוסף, העץ מתפתח ומסמל עֹצְמָה, שגשוג וצמיחה, אך הזהב נשאר כמות שהיה לנצח.

לכן בחרה התורה לקרוא לארון עצי שיטים ולשים בתוכו את לוחות הברית כדי להורות שבתורה אפשר לצמוח ולחדש חידושים נפלאים = כפירות העץ, אך העץ נמצא בתוך מסגרת זהב = נצחית שאיננה מתכלה. 

כל חידוש בתורה חייב להישאר במסגרת שקבעה לו התורה. 

הרפורמים מנסים לפרוץ את הגדר הנצחית הזו, ולכן זהו הסמל: "עץ בתוך זהב".

כשאתה מסתכל על ההלכה אתה רואה את נצחיותה וכשהמצב משתנה בהתאם למקום ולזמן אפשר לחדש חידושים נפלאים כאשר אנו נצמדים לדרך התורה הקדושה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏