משפטים- גנב צריך להיות עבד!

"פרשת משפטים דבר תורה קצר" מדוע גנב נימכר לעבד?! הלא אם הנהגת ה' בעולה היא מידה כנגד מידה מה לגנב ולעבדות?! ביאור נפלא מדוע בדין הוא שיהא הגנב עבד והקשר לנח וכנען בנו. מתאים כ- "רעיון לפרשת השבוע פרשת משפטים".

גנב צריך להיות עבד!

"כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד..."

הפרשה פותחת בעבד עברי שנמכר בגניבתו.

כלל: עבד לא נמכר אילו גנב פחות מכדי שוויו.

זאת אומרת:
עושים חשבון כמה שווה העבד ל-6 שנים (לדוגמה: משכורת 5,000 ש"ח X 72 חודשים = 360,000 ש"ח) אם גנב פחות מזה לא מוכרים אותו לעבד. 


מדוע? 
כיוון שצריך שהגנבה תהיה עקב תאוות ממון. אם אדם גונב לצורך קיום זה אסור, אבל אף אחד לא יבוז לו כפי שאומר שלמה המלך: "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" אסור לגנוב! אבל לאחד כזה לא בזים, זה רעבון נפשו...


מדוע עונשו של גנב להיות עבד?!

אתה גנבת בשביל תאוות ממון, נדון אותך כפי שנח דן את נכדו כנען. 

נח קילל את חם - "עבד עבדים יהיה לאחיו" 

רש"י: 
חם היה תאב לממון, לא רצה עוד אח שישתתף איתו בירושה, וסירס את אביו, לכן נח קילל אותו - אתה לא רוצה שעוד אחד ייהנה בכסף = שהכול יהיה שלך, אז שום דבר לא יהיה שלך - עבד עבדים תהיה לאחיך.

כמו כן בעבד עברי: "מידה כנגד מידה":

גנב שגונב כאלה סכומים בשביל תאווה העונש שלו יהיה שלא יהיה לו שום דבר שלו, אדם שרצה לקחת את מה שהשני עבד והזיע עליו  - הוא יעבוד וייקחו לו את כל המשכורת שהוא הזיע עליה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏