משפטים- הזמן הנכון להסברים

"סיפור חסידי לפרשת השבוע משפטים". המבאר מדוע פתחה התורה בעבד עברי, ולא בדברים הנצרכים לאותה שעה, הרי עבד עברי זה ביובל, לעוד 50 שנה?! עם ישראל, כעת הוא הרגיש מהו עבד וכמה ייסורים הוא סובל תחת אדוניו, כעת זהו הזמן לדבר עימם על שיחרור עבדים - עכשיו הם יודעים להתנהג עימו בכבוד...

הזמן הנכון להסברים

"כי תקנה עבד עברי"

נשאלת השאלה:
מדוע פתחה התורה בעבד עברי, ולא בדברים הנצרכים לאותה שעה, הרי עבד עברי זה ביובל, לעוד 50 שנה?!

והתשובה:
אלא ידע הקב"ה כי כשאדם הופך להיות אדון קשה לו לשחרר את העבד, ומתי יוכל להבין זאת האדון בצורה הטובה ביותר - רק כאשר הוא הרגע השתחרר מעבדות מצרים. לכן הקב"ה פתח דווקא במצווה זו...


סיפור שהוא כמשל: 

מסופר שר' אליהו רבה של העיר לודז' רצה לאסוף כסף עבור אלמנה שלא היה לה להסיק את הבית בקור העז. בלית בררה ניגש לעשיר העיר שלא היה ידוע בנדיבותו...

עמד הרב בפתח הבית וסרב להיכנס, לאחר שדיבר איתו ארוכות והעשיר רועד כולו - עם חלוק הבית קפא כמעט מקור... העיז הרב וביקש תרומה לאלמנה המסכנה.

העשיר נאות "רק בתוך הבית" ביקש הוא.... כשנכנסו לבית שאל העשיר את הרב: "למה כבוד הרב סירב להיכנס?!" 

לאחר שווידא כי הצ'ק נרשם, אמר לו הרב: "בחמימות של הבית לא היית מבין מה מרגישה האלמנה, לאחר שהרגשת את הקור תרמת מיד ובשפע"...


הנמשל:

כך עם ישראל, כעת הוא הרגיש מהו עבד וכמה ייסורים הוא סובל תחת אדוניו, כעת זהו הזמן לדבר עימם על שיחרור עבדים - עכשיו הם יודעים להתנהג עימו בכבוד...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏