משפטים- תלוי מי השופט!

"פרשת משפטים משל ונמשל". מדוע התורה פתחה את פרשת משפטים דווקא בעניין של עבד עברי? וכי לא היה כדאי לפתוח במצוות של חסד ונתינה לזולת?! ביאור נפלא לאור שאלתו של הרב יוספי הממחיש כמה הקב"ה אוהב ומרחם על בניו...

תלוי מי השופט!

"כי תקנה עבד עברי"

מדוע התורה פתחה דווקא בעבד? שהייתה פותחת בצדקה, בגמ"ח?!

כדי להבין את התירוץ נקדים שאלה של הרב יוספי:
אם הגנב גונב שור או שה על השור משלם פי 5, ועל השה פי 4? 

הביאור לזה הוא:
חז"ל אומרים: כיוון שהגנב היה צריך לסחוב את השה על גבו, והוא התבייש, לכן מורידים לו תשלום אחד ומשלם פי 4. 

שואל הרב יוספי: 
תראה לי שופט בעולם שיתחשב בגנב על בושה שהייתה לו! הרי מי ביקש ממנו לגנוב?!

תירוץ: 
השופט יכול לומר זאת רק אם הגנב הוא הבן שלו... 

הקב"ה הוא אבא שלנו, ואפילו על בושה הוא מרחם עלינו וזוהי הסיבה "למה פתחה התורה דווקא בעבד"?...

משל למה הדבר דומה:

לאבא שהולך ובוכה. שאלוהו: "למה אתה בוכה?" הוא מירר בבכי: "כי הבן שלי גנב". 

ניסו לנחמו ואמרו לו: "בסדר, אבל יש לך עוד 5 ילדים מוכשרים ומוצלחים, מה אתה בוכה עליו?!" 

ענה להם האב: "אמת הוא, אבל מה יהיה עם הגנב?!!!"

כן הוא הנמשל: 

הקב"ה דואג לזה שמעד ולהוא שסרח... 

אפילו שיש לו את משה ואהרון וזקני ישראל, אנשים מורמים מעם שכל אבא יכול להתפאר בהם... 

עדיין אכפת להקב"ה מה יהיה עם הגנב...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏