משפטים- משפטי ה' ישרים!

"סיפור קצר לפרשת משפטים". הקונה עבד עברי עליו לנהוג בו כבוד! ברור שמי שאין לו מידות אין לו מה לחפש עם העניין של עבד... אך איזה מן צדק יש כאן?! יש לי עבד ואני ישן על הרצפה? הייתכן?!

משפטי ה' ישרים!

"כי תקנה עבד עברי"

התורה פותחת בעבד, כיון שעם ישראל יכלו להבין את תחושתו של העבד - כי הם אך לפני זמן קצר היו עבדים.

עבד עברי = גנב

התורה מציעה במקום לשים בכלא, וכך הוא ילמד פעם הבאה לא להיתפס... 

לשים אותו כעבד אצל אדם ירא שמים ובעל מידות, כי מי שאין לו מידות אין לו מה לחפש עם העניין של עבד, כיוון שהמגבלות הם לא נתפסות על הדעת:

1) אסור לתת לו עבודה ללא קצבה = "תעבוד עד שאני אחזור" - אסור, חייבים לומר לו תחרוש עד העץ ההוא או במשך שעתיים וכדו'.

2) אסור לתת לו עבודות מבזות = לשרוך נעליים.

3) אם יש לחמניות מאתמול - אתה תאכל... עד כדי כך שחז"ל אומרים 'קנה עבד קנה אדון לעצמו' וגם כשהוא יותא אתה צריך לדאוג לו ולאשתו להעניק לו מגרנך ומיקבך - לא פשוט!!!

4) אם יש מיטה אחת הוא ישן עליה. 

סיפור נפלא שסיפר מגיד שיעור:

פעם אחד ישב אצלי בשיעור יהודי חוזר בתשובה. ובדיוק עסקנו ולמדנו את הדין של עבד והאחריות שמוטלת על כתפיו של המכניס עבד עברי שגנב לתוך ביתו...

אותו תלמיד קם ואמר: "זו תורה?! איזה מן צדק יש כאן?! יש לי עבד ואני ישן על הרצפה? הייתכן?! הכל שטויות! אני לא חוזר לכאן!" ויצא בטריקת דלת...

האמת שחבריו דנו אותו לכף זכות שמא קרה משהו שבעטיו הוא פגוע כל כך... 

וראו זה פלא למחרת הוא חזר. שאלוהו חבריו: "מה קרה? מדוע חזרת?!" 

הוא השיב: "לאחר שהלכתי הביתה חשבתי וראיתי שאין צדק יותר מזה, והלא אם יש לך רק מיטה אחת מה אתה מחזיק עבד?!"...

משפטי ה' ישרים משמחי לב...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏