משפטים- לא לפספס מצוות

מהי הסיבה שהתורה פותחת את משפטי התורה דווקא במצוות של עבד, ולא בדברים המסמלים יהדות כמו תפילין, ציצית ולולב. "משל ונמשל לשבת משפטים" המבארים שכל מצווה חשובה היא עד למאוד, כקטנה - כגדולה, ויש לקיימה כיוון שאין אנו יודעים מתן שכרן של מצוות. ובעיקר בכדי שלא נבוש על ה"פיספוס"... שהיה זמין לנו בכל יום.

לא לפספס מצוות

"כי תקנה עבד עברי.."

נשאלת השאלה:
מדוע התורה פותחת את משפטי התורה דווקא במצוות של עבד, ולא בדברים המסמלים יהדות כמו תפילין, ציצית ולולב?

והתשובה לזה:

1) כי בני ישראל יצאו כעת מעבדות והם יכולים להבין כעת איך עבד מרגיש.

2) להורות שכל מצווה חשובה, כקטנה - כגדולה, וצריך לקיים כיוון שאין אנו יודעים מתן שכרן של מצוות.


משל למה הדבר:

סוחר יהלומים העתיק את מקום מגוריו כשבדעתו לפתוח חנות יהלומים בעיר מגוריו החדשה. 

בדרך אל העיר תקפוהו שודדים ומשראו את שקית היהלומים וביקשו לקחתה, הסביר להם כי אין אלו אלא זכוכיות של כוס שנשארה כמזכרת מאביו... 

ובכדי שיאמינו לו המשיך להסביר: "כדי שאחי יאמין לי שהיא נשברה, אני נושא אותן עימי להראות לו שלא יחשדני שגזלתיה מעימו...

השודדים אכן "קנו" את הסיפור ופטרוהו לאחר שנפרד מכמה שטרות של מזומנים שהיו בכיסו... 

לאחר שהגיע לעיר פתח חנות והצליח מאד במסחרו. והנה יום אחד כשעברו שם השודדים הכירו מיד את בעל המקום והבינו שנפלו קורבן לתרמית שהכין עבורם... 

נכנסו מחופשים כקונים רגילים וזיהו מיד את ה"זכוכיות השבורות", שאלוהו למחיר האבן וזה השיב באדיבות: כמה מיליונים טובים... הו... אז רק הבינו מה הפסידו והתחרטו שפטרוהו ללא כלום...

נמשל: 

כך בעולם הבא מצוות הנראות לנו פשוטות = כ-"זכוכיות שבורות" יתבררו כיהלומים יקרי ערך ושוֹוְיַם לא נאמד על ידנו כראוי... 

הוו.. אז נתחרט שלא קיימנו מצוות בעולם הזה.... לא חבל?!

הבה נקיים מצווה קלה כחמורה בכדי שלא נבוש על ה"פיספוס"... שהיה זמין לנו בכל יום.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏