חנוכה- התורה היא האנרגיה שלנו!

"משל ונמשל לחנוכה"... הסברו המיוחד של מאיר שפירא מלובלין על הנאמר במסכת שבת: "מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"ה בכסלו יומי חנוכה.. "יהי אור"- רמז יפה לחנוכה מהתורה מהבן איש חי...

התורה היא האנרגיה שלנו!


מדוע חנוכה ופורים לא בטלים?

 

חנוכה ופורים לא בטלים אמרו חכמים: 

"אם כל המועדים יהיו בטלים – חנוכה ופורים לא בטלים"!על עדיפותם של חנוכה ופורים על שאר המועדים כתב הרב אליהו כי טוב בספרו ה"תודעה", והסביר זאת ע"י משל:

 


משל למה הדבר דומה:

 


לסוחר אחד שנתנו בידו ממון לעשיית מסחר, הלך ועשה מסחרו והרוויח ממון הרבה משלו. 


לאחר ימים, אפילו אם יבואו ליטול ממנו מה שנתנו לו – הרי שאת מה שהרוויח משלו לא יוכלו לקחת...

 והנמשל:

 

כך המועדים האמורים בתורה, ניתנו בחינם לישראל, ולא מחמת זכויותיהם. 


ואילו חנוכה ופורים ניתנו להם לישראל בזכות מעשיהם הטובים, שחרפו נפשם על האמונה הטהורה בחנוכה, וברצון עצמם קבלו עליהם ברית התורה בפורים ולא כפו עליהם הר כגיגית.


וכל זאת , כאשר היו נתונים ביד בוזזיהם ומשעבדיהם. משום כך, אפילו ייטלו מהם המועדים האחרים – חנוכה ופורים שזכו להם במעשיהם, לא ינטלו מהם ולא יהיו בטלים לעולם!

 

במסכת שבת דף כא נאמר: "מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה..."

 

את דברי הגמרא הללו – מסביר ר' מאיר שפירא מלובלין כך:

 

מאי חנוכה? - מהו סודם של ימי החנוכה? דתנו רבנן! - את הכוח לעמוד איתנים אל מול הקמים עלינו, אנו מקבלים מ"תנו רבנן", לימוד התורה ושמירת המצוות, רק כך נוכל להם! 

 

ובאמת מביא הבן איש חי בפרשת וישב "רמז יפה לחנוכה" מהתורה: 


כשנעיין בפסוקים הראשונים של חומש בראשית, נגלה כי המילה הכ"ה (= 25) מהמילה בראשית היא המילה אור, וזהו רמז לחג האור = חנוכה, החל בכ"ה בכסלו.


התורה היא מקור האנרגיה של עם ישראל לעמידה מול כל העומדים עלינו לכלותינו...

 וממילא בכוח כזה לא יתבטל חנוכה לעולם!


חג אורים שמח
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏