משפטים- "מצמיח ישועות"

"סיפור חסידי לפרשת משפטים". עם רבי דוד משה מצ'ורטקוב זצ"ל המגלה איך שהקב"ה עוזר ומושיע, וההסבר "מדוע אומרים מצמיח ישועות ולא הצמיח ישועות?" כוחה של אמונה בברכת תלמידי חכמים...

"מצמיח ישועות"

"ורפא ירפא"

מכאן אמרו חז"ל שניתנה הרשות לרופא לרפאות. 

הרב רובינשטיין מביא בספרו מעשה:

בעיר אחת גר סוחר, עשיר גדול, שהיה מזלזל תמיד במנהג החסידים ההולכים לרבי לבקש ברכה וישועה. 

פעם אחת חלתה בתו של העשיר במחלה קשה. ניסו הרופאים כל מיני רפואות, ולבסוף התייאשו מלעזור לחולה.

העשיר לא ידע את נפשו מרב צער, והתהלך כל היום כשעל פניו הבעת סבל. 

יום אחד פנה אליו שכנו ואמר: שמע עצתי! לך לר' דוד משה מצ'ורטקוב, ובקש ממנו שיתפלל בעבור בתך החולה. 

חשב העשיר בלבו: אני, שכל ימי זלזלתי בברכות הרבנים, אלך עכשיו בעצמי לבקש ברכה?! אולם מי יודע? שמא ברכתו תעזור... 

נכנס העשיר לחדרו של הרבי ובקש ברכה לבתו. 

"ומה אומרים הרופאים על מחלתה של בתך"? שאל הרבי. 

"לצערי הרב נלאו ממנה ונתייאשו מלנסות למצוא לה תרופה"... ענה האיש בצער.

ומי נתן להם רשות להתייאש ממנה?! הרי ניתנה להם רשות לרפאות ולא להתייאש! - זעק הרב!!!

דע לך, כי אנו אומרים בכל בוקר בתפילת השחרית "מצמיח ישועות", ואין אנו אומרים "הצמיח ישועות", מפני שהקב"ה מצמיח ישועה בכל רגע ורגע, שוב לביתך ותראה ישועות! 

ואכן החלה בתו להתאושש ממחלתה, עד שהחלימה ממנה לגמרי.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏