משפטים- השבת מביאה רפואה

"סיפור עם מוסר השכל לפרשת משפטים". "מה הקשר בין רפואה ושמירת שבת?" סיפור נפלא עם ר' ברוך מרדכי מקוידינוב זצ"ל על אחד שנרפא לאחר שקיבל עליו שמירת שבת. וההוכחה לזה מפסוק בפרשת השבוע פרשת משפטים...

השבת מביאה רפואה

"רק שבתו ייתן ורפא ירפא"

מובא סיפור בספר "וקראת לשבת עונג":

פעם אחת הגיע יהודי שסבל יסורים קשים להתברך מפי ר' ברוך מרדכי מקוידינוב כדי שיתרפא.

אמר לו ר' ברוך, כי כדאי לו לשמור שבת ביתר שאת ולכבדה כראוי, וה' ישלח לו רפואה שלמה. 

ואכן כך היה, הוא קיבל על עצמו להיות זהיר במצוות שבת ובאמת נרפא וייסוריו חלפו כליל. 

לא מופת הוא – אמר ר' ברוך למקורביו – הרי נאמר: 

"רק שבתו ייתן" = השבת שלו, אם אדם ייתן ליבו אל השבת שלו, יזהר בכבודה – מיד יתקיים בו "ורפא ירפא"...


"שמירת שבת מביאה רפואה" 

זהו שאומרים: "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא!"© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏