משפטים- הוראות לדיין המתחיל

"ראשי תיבות בפרשת משפטים". הוראות לדיין כיצד עליו לנהוג בשעת הדין מראשי התיבות של הפסוק הפותח את הפרשה: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". "ראשי תיבות ואלה המשפטים"...

הוראות לדיין המתחיל

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

בעל הטורים מצא כי במילים אלו מרומז בראשי התיבות שלהם, הוראות לדיין כיצד עליו לנהוג בשעת הדין:

 וחייב אדם לחקור הדין,    

הדיין מצווה שיעשה פשרה טרם יעשה משפט,    

אם שניהם רוצים 

תשמע שניהם יחד מדברים,    

לא פני נדיב יהדר, התנכר מהם.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏