פורים- חרבונא צדיק או רשע?!

"וורט לחג פורים". מדוע אומרים בסוף הקריאה "וגם חרבונא זכור לטוב" בעוד שרבי אלעזר סובר שהוא רשע?! ועוד היה עם המן באותה עצה? הייתכן?! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לפורים"...

חרבונא צדיק או רשע?!

"ויאמר חרבונה וגו' גם הנה העץ"

במסכת מגילה דף טז מובא: "אמר רבי אלעזר: אף חרבונה רשע באותה עצה היה"!

יש להבין דעה זו – שאל המגיד מדובנא – שהרי מתוך הכתוב במגילה, משמע, שחרבונה מאשים את המן הרשע על שהכין עץ לתלות את מרדכי, ומדוע סובר רבי אלעזר, שחרבונה רשע ובאותה עצה היה?


אלא – אמר המגיד – הדבר יובן ע"פ משל: 

עני עיוור פסע בדרך ואליו התלווה נער קטן שהנהיגו והנחה אותו.

לפתע הרגיש העני כי צרור כספו – ובו עשרים מטבעות נחושת – אבד!

התחיל העני לבכות ולהתאונן: אוי לי ואבוי לי! נותרתי ללא פרוטה!

ראה הנער את צערו של העיוור, נכמרו רחמיו עליו ואמר: הנה מצאתי את כספך! הא לך צרורך ובו עשרים מטבעות!

תפס העני את הנער והכהו על לחיו!

מדוע אתה מכה אותי, זעק הנער, לא די ששבתי לך את האבידה, אתה משיב לי רעה תחת טובה?!

חלילה, השיב העני, אין אני משיב רעה תחת טובה, אלא, ברור לי שאתה גנבת לי את צרור כספי, שאם לא כן, מהיכן ידעת כמה מטבעות היו בו?...


כך גם הנמשל:

 חרבונה פונה אל המלך ואומר: "גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר עשה המן למרדכי אשר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה חמישים אמה", 

מהיכן ידע חרבונה את מידותיו המדויקות של העץ?...

אין זאת אלא, שרשע היה ובאותה עצה!...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏