יתרו- הכרת הטוב וכיבוד הורים

"פרשת יתרו דבר תורה". המשותף לכיבוד הורים ופרה אדומה. זעקתו של הפלא יועץ: יש מצוות עם מזל כמו סנדק ופתיחת היכל בערב יוה"כ שמוכנים לשלם עבורם כל מחיר ולנסוע לכל מקום ושניהם בגדר חיבוב מצווה וכאן הקב"ה מבטיח לך אריכות ימים על מצווה ואתה מזניח?!

הכרת הטוב וכיבוד הורים

"כבד את אביך ואת אמך"

הנצי"ב מקשה: 
מדוע בפרשת ואתחנן (דברים פרק ה' פסוק ט"ז) נאמר: "כבד את אביך ואת אמך כאשר ציוך ה' אלוקיך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך" והיכן ציווך? במרה.

מדוע משה לא אומר במעמד הר סיני? מדוע הוא חוזר למרה?!

והתשובה היא:
אסור לנו להצמיד את הכרת הטוב למצוות כיבוד הורים. כיוון שאם נעשה כך, יקרה מצב שחלילה אם לאבא לא יהיה כסף לתת לנו מתוך עוני ומחסור יצא שלא נהיה חייבים לכבד אותו?!

לכן שולח אותנו משה רבנו דווקא למרה ששם נאמר "שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו" להבין שמצוות כיבוד הורים היא בגדר חוק ויש לקיימה ללא הבנה וטעם.


משך חכמה מוסיף על זה: 
שדווקא במרה כיוון ששם אף הורה לא נתן לבן שלו שום דבר - כולם קיבלו מן משמים
הוא מסביר גם כהוכחה:
דמא בן נתינה מקבל פרה אדומה בתמורה לכיבוד אב ואם. 

מדוע? להורות ששניהם הם חוק - אין להם הגיון.


פלא יועץ משתומם וזועק: 
יש מצוות עם מזל כמו סנדק ופתיחת היכל בערב יוה"כ שמוכנים לשלם עבורם כל מחיר ולנסוע לכל מקום ושניהם בגדר חיבוב מצווה וכאן הקב"ה מבטיח לך אריכות ימים על מצווה ואתה מזניח?!...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏