יתרו- "למען יאריכון ימיך"

"כיבוד הורים פרשת יתרו". מדוע בכל הדיברות העוסקות בבין אדם לחברו מוזכר שם ה' רק במצוות "כיבוד אב ואם" ועוד פעמיים? תשובתם של החיי אדם והכלי יקר, והקשר לפסוק: "ואתם הדבקים בה' אלקיכם, חיים כולכם היום"

"כבד את אביך ואת אמך" 

מדוע בכל הדיברות העוסקות בבין אדם לחברו לא מוזכר שם ה' ואילו במצוות "כיבוד אב ואם" מופיע שם ה' פעמיים: 
"כבד את-אביך, ואת אמך למען יאריכון ימיך, על האדמה אשר ה' אלוקיך נתן לך" (שמות כ' י"ב).


חיי אדם מבאר: 
כל מצוות כיבוד הורים מושתת על הכרת הטוב: כשם שהם גידלו וסעדו אותך כשהיית קטן כך אתה מחויב לסעוד אותם כשיזדקקו לך... 

ומי שלא מכבד את הוריו נקרא רשע שנאמר: "לווה רשע ולא ישלם"


כלי יקר מוסיף: 
עניין כיבוד אב ואם נובע מהכרת הטוב כלפי הקב"ה. אם אדם מכבד את הוריו שנתנו לו את הגוף שכלה ומתבלה קל וחומר, שיכבד את הקב"ה שנתן לו נשמה נצחית. 

כפי שכבר חכמי התלמוד הפליגו בחשיבות מצווה זו: בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אמר הקב"ה "מעלה אני עליהם כאילו דרתי בניהם וכבדוני" (קידושין ל' ע"ב). 

לכן דווקא במצווה זו הזכיר את שם ה' לומר לך שמי שמכבד את אביו ואימו מביא את עצמו להתדבק בהקב"ה. 

ואם כך הוא, מה הפלא שהשכר המובטח הוא: "למען יאריכון ימיך" הרי משה אומר בעצמו שדבקות בשכינה מאריכה חיים: "ואתם הדבקים בה' אלקיכם, חיים כולכם היום" (דברים ד, ד)© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏