יתרו- מי שמעריך את קודמיו מכובד הוא

"סיפור לפרשת יתרו". הממחיש את ההשפעה שבין העם היהודי המאמין בדורות ראשונים ובחכמתם לעומת אלו הטוענים שבאו מהקוף... איך הגיעו בני ישראל למדרגה ששמעו כולם את ה' מדבר אליהם?...

מי שמעריך את קודמיו מכובד הוא

"והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת בחורב"

מסופר על הגאון יעקב קמינצקי זצ"ל:

פעם הודה אחד המשכילים לר' יעקב קמנצקי: "האמת... שבדבר אחד השגתם אותנו והוא כיבוד ההורים שיש לילדכם!...

לא ברור לי היכן טעינו?!... ראה את ילדנו עזי פנים וחוצפנים..." - הרב הנהן בראשו לאות הזדהות וצער...

שאל המשכיל את הרב: "זה נראה שיש לרב את התשובה"?

"בוודאי!" השיב הרב - " זה כה פשוט להבנה... אצלנו מי שהיה קודם היה יותר חשוב: אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ואם ראשונים כבני אדם - אנו כחמורים... 

ואצלכם ההיפך ככל שהזמן חלף השתבחתם!"
האיש לא הבין והרב המשיך: "אצלכם - לפי דבריכם הרי באתם מהקוף וככל שהזמן חלף נהייתם בני אדם - משמע: אם הקודם היה קוף אז מי שבא אחריו הוא יותר חשוב... 

אתה למעשה החוליה המקשרת לקוף - אם כך נחות אתה מבנך מדוע שיכבד אותך?!... 

לעומת זאת,
 לנו יש ציווי "והודעתם לבנך ולבני בנך יום אשר עמדת בחורב" - אנחנו החוליה המקשרת למעמד הר סיני הרי ככל שהדור ישן יותר משובח הוא ביותר ועל כן יש לנהוג בו כבוד...

כעת מובן, איך הגיעו למדרגה ששמעו כולם את ה' מדבר אליהם? 

שיש מנהיג כמשה רבנו הכול יכול לקרות, כן בימות המשיח ירים הוא את כולם לדרגה זאת.
 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏