יתרו- לעזוב הכל ולהגיע!

"משל ומשל פרשת יתרו". במה זכה יתרו מאחרים שתיקרא פרשה על שמו?! במה הוא שונה מאחרים? ומה הלקח לגבינו?! המשל של שלמה המלך: "הדלת תיסוב על צירה והעצל על מיטתו" והסבר מדוע זה קשור לפרשת השבוע...

לעזוב הכל ולהגיע!

"וישמע יתרו"

נשאלת השאלה:
"למה נקראה פרשה על שם גר"? שמע ובא

משל למה הדבר דומה - הדלת ואנחנו: 

שלמה המלך אומר במשלי (כו יד): "הדלת תיסוב על צירה והעצל על מיטתו" - כשם שהדלת נפתחת ונסגרת מאות פעמים אך תפוסה לציר ולא תתנתק ממנו כן העצל יסתובב המון פעמים אבל לא יתנתק מהמיטה...

קושיא: 
האם משל כל כך שטחי בא החכם מכל האדם - שלמה המלך - ללמדנו?!

תירוץ: 
שלמה המלך בא ללמדנו דבר יותר עמוק לגבי העצל עד שלא יתנתק מן המיטה יתהפך הוא מליון פעמים ולא ישתנה אנחנו יודעים הרבה דברים שהתורה אמיתית ונכונה, שצריך לקבוע עיתים לתורה, שצריך להתפלל במניין... 

אבל לא עושים שום דבר כאותו עצל!
בא שלמה ללמדנו צריך לנתק את הישן לשנות באופן דרסטי את עצמנו לשנות = לקום ולעשות... 

ולכן יתרו קיבל פרשה על שמו כיוון שהשכיל לעשות לעזוב הכל ולבוא... 

ולא כאותם מאומות העולם שהלכו אל בלעם בבהלה להבין מה קורה בעולם (על פי המדרש בשעת מתן תורה)? ושמעו שה' נותן את התורה לישראל - "ה' עוז לעמו ייתן". 

מי פתחו ואמרו: "ה' יברך את עמו בשלום" - במילים אחרות: אני לא משתנה!...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏