פורים- "למה ה' לא מוזכר במגילה?"

"דברי תורה לחג פורים". למה לא מוזכר שם ה' במגילת אסתר?" מבחר פרשנים המבארים את הטעם לשאלה: "למה הקב"ה לא מופיע במגילת אסתר?". הסבר של המהר"ל, ביאור תורה תמימה והראייה של הרמב"ן...

"למה לא מוזכר שם ה' במגילה?"

המהר"ל מבאר: 
וזה טעם שבמגילה לא נמצא שם קדוש [שם ה'], כי אינו נראה בהנהגה הזאת הטבעית, שמו הגדול שמחדש ניסים. רק ברמז בלבד נזכר.


תורה תמימה: 
בזה חלוק נס פורים מנסי שאר המועדים, יציאת מצרים, מתן תורה וענני כבוד בסוכות, שבעוד שהם היו ניסים גלויים שאין להסתפק בהם, הנה נס פורים, אף על פי שהכל היה מאת ה', אף על פי כן היה כל ענינו בדרך הטבע, באופן שמי שלבו חלק מאמונת ה', יכול לפרש הכל בדרך הטבע. 

וזהו שאמר אם גם ניסים גלויים כמו בכל המועדים יפסקו, אבל נסים הכמוסים בדרכי הטבע לעולם לא יבטלו, וכפי שיראה בכל דור ודור המסתכל בהליכות עולם בכלל ובחיי ישראל בפרט". (אסתר ט כח)


הרמב"ן: 
"ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, ואין בהם טבע ומנהגו של עולם". (שמות יג טז)
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏