יתרו- "וורטים קצרים לפרשת יתרו"

"פרשת יתרו דברי תורה קצרים". מדוע נאמר וכל העם רואים את הקולות, וכי לא מספיק לשמוע?! ותשובתו של החידושי הרי"ם בהיותו ילד... משמעות בבקשה "כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות"...

"וורטים קצרים לפרשת יתרו"

"וכל העם רואים את הקולות"

שאלו את ר' יצחק מאיר מגור בעל חידושי הרי"ם בילדותו:  מדוע נאמר וכל העם רואים את הקולות, וכי לא מספיק לשמוע?! 

השיב הילד החריף: אילו רק היו שומעים, היו אומרים הגנבים שכתוב לו- תגנוב, לכן כולם ראו שכתוב לא תגנוב (עם א' ולא עם ו') ואזי אין לאף אדם שום טענות ומענות כיון שגם ראו וגם שמעו...


------------------------------------------------------------


"כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות"

כשם שביציאת מצרים שקעו במ"ט שערי טומאה ובכל זאת נגאלו, כך אנו מבקשים מה' שלמרות שאנו שקועים בטומאתנו שיראה לנו נפלאות ויגאלנו...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏