בשלח- כל אחד ומה שמגיע לו

"פרשת בשלח רעיון". הקב"ה דן את עולמו ומשיב לכל אחד כפי מעשיו. אפילו אדם רשע יקבל שכר אם עשה מעשה טוב וראוי. היפה שבזה שגם אם נראה שלא מגיע לו כלום הקב"ה לא שוכח אותו ואפילו שהדבר מאולץ...

כל אחד במה שמודד - בו מודדין לו:

"ויהי בשלח" - אין שילוח אלא לוויה.

פרעה - בשכר שליוה את ישראל, קיבל "לא תתעב מצרי"
משה - לקח את עצמות יוסף ואין גדול ממנו, לכן זכה שה' יתעסק בקבורתו שנאמר "ויקבור אותו בגיא"

בפרשת המן נאמר: "הנני ממטיר לכם לחם..." וכתוב שזה היה 'עוגות' וכתוב שהיו שטחנו - 'וטחנו' - הא כיצד?

צדיקים - לחם 
בינונים - עוגות 
רשעים - טחנו בריחים.


כתוב "ויצא העם ולקטו" וכתוב: "וברדת הטל על המחנה וירד המן עליו" וכתוב "שטו (=חיפשו) העם ולקטו" הא כיצד?

צדיקים - ליד הבית 
בינונים - יצאו ולקטו 
רשעים - שטו, חיפשו בשדה (יומא עה.)


באובדן מצרים נאמר: " צללו כעופרת" וכן: "ירדו במצולות כמו אבן" וגם: "צללו כעופרת במים אדירים" הא כיצד?

צדיקים - ירדו במצולות כמו אבן
בינונים - צללו כעופרת
רשעים - יאכלמו כקש© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏