בשלח- תאווה לכסף והקשר לתורה

"פרשת בשלח וורט". בביזת הים בני ישראל היו תקועים באיסוף כסף מהים... ואילו ב"ביזת מצרים" הקב"ה מתחנן למשה כשיצאו ממצרים "דבר נא באוזני העם" - מה ההבדל?! "לשם מה קיימת התאווה לכסף?!". עצה טובה למי שאומר: "קשה לי בשיעור תורה"...

תאווה לכסף והקשר לתורה

"ויסע משה" 

מבאר רש"י: בעל כורחם ביזת הים גדולה מביזת מצרים... 

נשאלת השאלה:
במה שונה "ביזת הים" - בני ישראל היו תקועים בלאסוף כסף מהים... 
מ"ביזת מצרים" שם דווקא הקב"ה מתחנן למשה כשיצאו ממצרים "דבר נא באוזני העם" - מדרש: שלא יאמר אותו צדיק "ועבדום ועינו אותם 400 שנה" קיים בהם, "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" - לא קיים בהם... 

מה ההבדל?!

התשובה לזה פשוטה:
יש תאווה לכסף. שלמה המלך: "אוהב כסף לא ישבע כסף" 

חז"ל מבארים: אדם יש לו מנה רוצה מאתיים - כאשר הוא טועם מה זה כסף הוא רוצה עוד... 

אדם לא מתגרה מסמים אבל כשהוא לוקח פעם אחת הוא נשאב לזה... 

שאלה:
מה גורם לאדם ללהט אחר הכסף?! הרי אדם יודע שהוא לא ייקח כלום?! 

תשובה:
אלא רק מי שיש לו רודף אחר הממון = "כשיש מנה - רוצה מאתיים"... מי שאין לו - לא רודף...

"לשם מה קיימת התאווה לכסף?!" 

שלמה המלך אומר (משלי ב, ד-ו): "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה' ודעת אלוקים תמצא כי ה' ייתן חכמה מפיו דעת ותבונה" שלמה המלך השווה את הכסף לתורה בפסוק אחד לומר לך:
התאווה הזו נועדה להסביר לך שמי ששומע שיעור אחד ירצה לשמוע עוד ועוד אבל מי שלא מטה אוזן לתורה לא יחפש את זה בכלל... 


התאווה לכסף נועדה לנתב ללימוד תורה... בעל חנות שכבר סגר אם הוא תאב לכסף הוא יפתח גם בשביל 10 שקלים...

אוזניים לתורה: 
לעבדים אין תאווה לכסף וממילא גם לא יהיה להם לתורה... 

הקב"ה מתחנן אל משה שיבקש מהם שייקחו והם לוקחים בעל כורחם. ברגע שהיה להם הם לא מפסיקים לקחת מביזת הים. אם המנגנון הזה עובד הרי שגם לתורה תהיה להם תאווה. 

כעת תנתבו את כל הצימאון הזה לתורה "ויצמא שם העם למים" - תורה... 

זהו שאומר דוד: "צמאה לך נפשי כמה לך בשרי.." כי זה שיישאר עם התאווה לכסף יגיע לעשות בסופו של יום גם עגל "וישמן ישורון ויבעט"...

לאחר הצימאון הזה לתורה: "שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו.." אפשר לתת מצוות. 

יש כאלה ש"מר" להם בשיעור = קשה להם, העצה תחזיק בעץ ובסוף, המים = התורה יהיו מתוקים...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏