בשלח- הפתרון: לא לדבר בבית הכנסת!

"וורט לפרשת בשלח". סיפור על המגיד הידוע, ר' יעקב יוסף מוכיח זצ"ל, מחשובי תלמידי המגיד ממזריץ' כיצד מצא מהו הגורם לצרותיהם של בני עיר אחת והביא לכך ראיה מפרשת השבוע...

הפתרון: לא לדבר בבית הכנסת!

"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" 

המגיד הידוע, ר' יעקב יוסף מוכיח זצ"ל, מחשובי תלמידי המגיד ממזריץ', נהג לנסוע מעיר לעיר לעורר את העם לתשובה ולמעשים טובים בדרשותיו המופלאות. 

פעם הגיע במסעיו לעיר אחת וראה שבני העיר עצובים. 

"מדוע הנכם עצובים"? שאלם ר' יעקב יוסף. 

צרה מתקרבת אלינו - אמרו לו – הפריץ מבקש שנביא לו סכום כסף גדול ואין לנו, חוששים אנו מזעמו של הפריץ. 

בדרשתו, פתח ר' יעקב יוסף ואמר: 

יהודים יקרים! יודע אני שעת צרה היא לכם, אולם מבטיח אני לכם כי אם תקבלו על עצמכם שלא לדבר בבית הכנסת דברי חולין, תסור כל צרה מעליכם! 

שהרי כך אומר הפסוק: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" "ה' ילחם לכם" ויצילכם אם "ואתם תחרישון"...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏