בשלח- גאולה ונטיעה

"פרשת בשלח וטו בשבט". "מה הקשר בין פרשת השבוע לטו בשבט?" החשיבה על הדור הבא באה לידי ביטוי בנטיעות. שני "סיפורים לט"ו בשבט" המבארים שכל אחד ששותל עץ גם אם לא יזכה להנאות ממנו הרי הוא משאיר לדור הבא כשם שאבותיו השאירו לו...

גאולה ונטיעה

"תביאמו ותטעמו"

תהליך של נטיעה הוא איטי - הכנת הקרקע, חפירה, נטיעה ועד שהכול מושלם הנטיעה מכה שורשים וצומחת. 

כן הגאולה, 
נדרשת בה הכנה והיא אמונה. 

וכמו שהנטיעה הולכת קמעא קמעא ועולה, כן הגאולה באה קמעא קמעא.

"תביאמו ותטעמו" הביאה לארץ = הגאולה נקשרת בשירה לנטיעה.

"וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל" 
המצווה הראשונה לנטוע שלא יאמר אדם יש בארץ הכל אז אפשר לשבת ולאכול אלא תדאג לבניך.

מעשה עם אדריאנוס קיסר שראה אדם מבוגר שותל עץ ושאלו: "לשם מה הנך טורח?! והלא בטח שלא תוכל להנות מפירותיו?!"

אמר לו הקשיש: "כשם שאבותי השאירו לי כך אני אשאיר לבני..." 

ועוד מסופר במסכת תענית (דף כא.) על חוני המעגל:

שיום אחד הלך בדרך, ראה אדם אחד שנוטע חרוב
אמר לו: עץ זה, עד כמה שנים נותן הוא פירות?
השיב לו: עד שבעים שנה.

שאל אותו חוני המעגל: וברור לך שתחיה שבעים שנה?!
אמר לו אותו אדם: "עולם מלא חרובים מצאתי כפי ששתלו לי אבותי, שותל גם כן אני, לבני..".

ישב חוני בצד האילן, אכל פיתו ונרדם. הקיפה אותו שן סלע, ונעלם מן העין, וישן שבעים שנה.

כאשר הקיץ, ראה אדם אחד שמלקט מעץ התאנים.
שאל את מלקט התאנים: "סליחה האם אתה הוא ששתלת אותו?
אמר לו: אני הנכד של השותל

אמר חוני לעצמו: אם כן נמצא שישנתי שבעים שנה. וראה את אתונו שנולדו לה עדרים עדרים.

הלך לביתו, ושאל אותם: "הגידו לי, בנו של חוני, האם הוא חי?!
השיבו לו: הוא נפטר אבל, בן בנו עדיין בחיים.

אמר להם: אני חוני המעגל. ולא האמינו לו. בלית בררה הלך לבית המדרש.
שמע את החכמים שאומרים: מאירות הלכותינו כבשנות חוני המעגל שכאשר היה נכנס לבית המדרש, כל קושיה שהייתה להם לחכמים, היה פותר להם.

שמח ואמר להם: אני הוא! ולא האמינו לו, ולא עשו לו כבוד כראוי לו.
חלשה דעתו, ביקש רחמים, ומת.

אמר רבא: זהו שאומרים אנשים, או חברה, או מיתה...

יוצא איפה, שהחשיבה על הדור הבא באה לידי ביטוי בנטיעות. ואם התורה מדמה את הגאולה לנטיעה - "תביאמו ותטעמו" הרי שזו תבוא אם נחשוב על הדור הבא וניטע בהם אמונה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏