עם ישראל נמשל לשבעת המינים

- שבעת המינים: "כִּי ה' אֱלֹקיךָ, מְבִיאֲךָ אֶל-אֶרֶץ טוֹבָה, אֶרֶץ, נַחֲלֵי מָיִם עֲיָנֹת וּתְהומות, יֹצְאִים בַּבִּקְעָה וּבָהָר. אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה, וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ-זֵית שֶׁמֶן, וּדְבָשׁ." (דברים ח', ז'-ח'). "ישראל נמשלו לשבעת המינים"

עם ישראל נמשל לשבעת המינים

 

חיטה ושעורה  "בטנך ערימת חיטים"

כשם שאי אפשר לעולם בלא חיטין ושעורין, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל...

 

 

גפן "כענבים במדבר מצאתי ישראל"

כשם שהיין משמח אדם כך יש בכל יהודי משהו שמשמח את ה'.

כשם שיין ישן משובח יותר, כך הזקנים שבתלמידי החכמים - חכמתם משובחת יותר...

 

 

תאנה "התאנה חנתה פגיה"

כשם שאדם ממשמש בעץ ומוצא תאנים כל הזמן, כך הממשמש ביהודי מוצא בו מצוות כל הזמן...

 

 

רימון "כפלח הרימון רקתך" (שיר השירים ו', ז') 

אפילו ריקנים בעם ישראל מלאים מצוות כרימון.

זקני העדה שהם גדולי הדור, מלאים בחכמה כפי שהרימון מלא בגרגרים, ואלו מסתירים את החכמה ומתנהגים בצניעות ואינם מתפארים בחכמתם בפני אנשים כרימון המכסה על גרגיריו...

 

 

זית "זית רענן יפה פרי תואר, קרא ה' שמך" (ירמיהו יא',טז')

כל המשקין מתערבבין זה עם זה עם ישראל לא יכול להתערבב עם הגויים.

ע"י חבטה ולחץ יוצא שמן זך = ע"י ייסורים וצרות בני ישראל חוזרים למוטב.

 

"אמר יהושע בן לוי: למה נמשלו ישראל לזית? הזית, אין עליו נושרים לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. אף ישראל - אינם מתבטלים לא בעולם הזה ולא בעולם הבא"...

 

 

תמר "זאת קומתך דמתה לתמר" (שיר השירים)

כשם שמשתמשים בתמר לכל חלקיו ואין בו פסולת (סכך - ענפים, לולב - אמצע, סוכה - גזע ותמרים - למאכל) כך ישראל אין בהם פסולת מהם בעלי מקרא מהם בעלי משנה...

 

ט"ו בשבט שמח
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏