מה עניין השמחה בט"ו בשבט?!

"טו בשבט דבר תורה". לשם מה נדרשים כל כך הרבה סוגי פירות על השולחן?! "סיפור עם מוסר השכל לטו בשבט" המביא לתובנה: אם אדם יראה את מה שיש לו הוא תמיד יהיה בשמחה! לצערנו אנו רואים רק את מה שחסר...

מה עניין השמחה בט"ו בשבט?!


קדושתה של ארץ ישראל היא קדושה עצמית


 בגמרא [סנהדרין צ"ח ע"א] אומר רבי אבא

"אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר [יחזקאל ל"ו, ח' י'] – 'ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא... והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כלה, ונושבו הערים והחרבות תבנינה" 


מסביר רש"י במקום: 

"כשתיתן ארץ-ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה מזה".

 

הקץ המגולה בא לידי ביטוי בריבוי הפירות שבארץ ישראל. אבל אהבתנו לארץ-ישראל איננה תלויה בפירות שהיא מניבה. 


הגמרא [כתובות קי"ב ע"א] מספרת: 

רבי אבא היה מנשק את כיפי (הסלעים שהיו ב-) עכו. 


נשאלת השאלה:

מדוע נישק רבי אבא דווקא את הסלעים?! יכל הוא לנשק את רגבי אדמת הקודש - זו המצמיחה יבול שמקיימים בו מצוות התלויות בארץ - ומדוע בחר באבנים וסלעים דוממים?


הסביר הרב צבי יהודה זצ"ל:

אילו רבי אבא היה  מנשק את רגבי האדמה, היינו סבורים שהסיבה לכך שהוא עושה זאת היא: מפני שהאדמה סופה לתת  פירות, וחשיבותה וקדושתה של ארץ-ישראל היא רק בגלל המצוות התלויות בארץ. 

אולם אהבתו של רבי אבא לארץ-ישראל הייתה אהבה שאינה תלויה בדבר, כשהוא נישק גם את האבנים והסלעים הוא בא להדגיש שקדושתה של ארץ ישראל - היא קדושה עצמית 

[עפ"י "מלאכים כבני אדם"]

 

השפע שנתן לנו הקב"ה בארץ ישראל - ריבוי הפירות שלה כדברי רש"י, מעיד על הקץ המגולה... 

יהי רצון שנזכה להעלות עוד השנה מטוב ארץ ישראל לבית המקדש שיבב"א.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏