בשלח- במה שקלקלת איתו תתקן

"וורט לשבת בשלח". מדוע דווקא עץ מר המתיק את המים?! האם ניתן לפייס את הקב"ה בדבר שהוא מעניש אותנו? משה אמר "מאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה" ותיקן זאת באותו מטבע "אז ישיר משה ובני ישראל"...

במה שקלקלת - איתו תתקן!

"ולא יכלו לשתות מים ממרה..." 

נשאלת השאלה:
מדוע עשה הקב"ה את הניסיון של צמא?! ומדוע דווקא עץ מר המתיק את המים?! 

"רשב"ג אומר: 
בא וראה את דרכיו של הקב"ה שלא כדרך בני אדם שממתיקים המר במתוק אלא הוא במר ממתיק את המתוק". 
גם אלישע שפך מלח למים והכשירם לאכילה שכך הוא מתקנים דבר המתחבל ע"י מחבל...

האם ניתן לפייס את הקב"ה בדבר שהוא מעניש אותנו? 

"ברעתם ישמחו מלך" (הושע פרק ז') עם ישראל הביאו זהב למשכן ככפרה על הזהב של העגל...

רבנו בחיי: 
למה מתחילים את פרשת המועדות (בחוה"מ פסח) "שור או כשב כי יוולד" הרי בשור היה חטא העגל?! 

והוא מתרץ:
"ברעתם ישמחו מלך" שבסוכות מצווה הקב"ה לקחת אתרוג שלפי ר' אבא דמן עכו במדרש (בנוסף על הדעות בגמ' ברכות מ) היה הפרי שממנו אכל אדם הראשון (הראייה שלו: "היא נתנה לי מן העץ ואוכל" איזהו עץ שהוא ופריו זהים בטעמם - אתרוג)...

באתרוג חטאו ולכפרה מביאים אתרוג 

ולכן גם בפסח פותחים את הקריאה הראשונה ב- "שור או כשב" לכפר על חטא העגל "עשו להם תבנית שור אוכל עשב" 

זהו שאומר משה: "בכור שורו - הדר לו" את השור בפסח לומדים מפרי ההדר בסוכות...

משה אמר: "מאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה" ותיקן זאת באותו מטבע "אז ישיר משה ובני ישראל"... 

מר מתקנים במר, במה שקלקלת - איתו תתקן...



© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏