בשלח- איך ממתיקים את המר?

"פרשת בשלח דבר תורה". משה ממתיק את המים ללמד שמי שמנהיג את העולם זה הקב"ה... "סיפור לטו בשבט" על הדרך של הגאון רבי אברהם אבן עזרא להודות להקב"ה מתוך צורך - לברך ברכה לאחר שהרגשנו מהו חיסרון בלעדי הטוב שהשפיע עלינו הקב"ה...

איך ממתיקים את המר?

"וישלך אל המים וימתקו המים..."

משה משליך עץ מר למים מרים וממתיק את המים. ללמד, שמי שמנהיג את העולם זה הקב"ה... 

מלמד אותנו משה רבנו: 

אם אתה רוצה להמתיק את המר שלך תסתכל על המר של החבר שלך...

סיפור יפה לט"ו בשבט: 
על הדרך של הגאון רבי אברהם אבן עזרא להודות להקב"ה מתוך צורך - לברך ברכה לאחר שהרגשנו מהו חיסרון בלעדי הטוב שהשפיע עלינו הקב"ה...

מסופר שהגאון רבי אברהם אבן עזרא זצ"ל (אחד מפרשני התנ"ך וגדול המשוררים בתקופת הגאונים) רצה לברך ברכת "פוקח עיוורים" בכוונה גדולה. 

אך מכיוון שהוא רואה ב"ה, הרי שאיננו מסוגל להבין את הצורך בראייה כי רגילות היא אצלו. 

מה עשה? 

בבוקר אחד הלך כשעיניו סגורות מביתו ועד לבית הכנסת. ולאחר שהוא חש מה סגי-נהור (=עיוור) מרגיש פקח את עיניו וברך בכוונה גדולה: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם פוקח עיוורים"... 

למרות גאונותו המופלגה היה עני מרוד ובאחד משיריו אף כתב על ביש מזלו כך: אילו הייתי מוכר נרות - לא הייתה שוקעת השמש. אילו הייתי מוכר תכריכים למת לא היו מתים בני האדם... 

מסופר בהמשך לזה: 

שאחד מתלמידיו רצה לעזור לו כלכלית אך ידע שהגאון יסרב לקחת ממנו. 

מה עשה? 

פיזר באשמורת הבוקר מטבעות בדרך לבית הכנסת בתקווה שהאבן עזרא ימצא אותם... 

אך דווקא באותו היום ניסה ר' אברהם לחוש את צערו של העיוור ולברך "פוקח עיוורים" בכוונה גדולה...   ביש מזל כבר אמרנו?!...

אנחנו בשבוע שחל בו ט"ו בשבט, כמה עלינו להודות להקב"ה לברך ברכות על השפע והטוב שהשפיע עלינו הקב"ה... אין צורך להרגיש את החיסרון...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏