בא- גאולה בשביל מסירות נפש

"דבר תורה לשבת בא". יציאת מצרים בזכות דם הברית ודם הפסח עד כדי: "ואומר לך בדמייך חיי?" מכיוון ומסרו נפשם בשביל זה ביום השלישי בהיותם כואבים שחטו את אלילי מצרים ללא פחד. אז מה? למה בזכות זה מגי? להם ניסים כאלה?! המסר של החיד"א מהפרשה: כשאדם מוסר נפשו על מצוות ה' = יוצא מגדרו. ה' כ"מידה כנגד מידה" מוציא את הטב? מגדרו...

גאולה בשביל מסירות נפש

"משכו וקחו לכם צאן..."

החיד"א שואל:
מה העניין שבני ישראל זכו ליציאת מצרים בזכות דם הברית ודם הפסח עד כדי: "ואומר לך בדמייך חיי?"

מכיוון ומסרו נפשם בשביל זה ביום השלישי בהיותם כואבים שחטו את אלילי מצרים ללא פחד. 

אז מה? 

למה בזכות זה מגיע להם ניסים כאלה?!


והוא משיב:
כשאדם מוסר נפשו על מצוות ה' = יוצא מגדרו. 

ה' כ"מידה כנגד מידה" מוציא את הטבע מגדרו...

לכן שערי ניקנור היו בהם ניסים כיוון שניקנור מסר נפשו עליהם ואמר: הטילוני עימהם...

גם הצפרדעים במצרים מתו חוץ מאלו שמסרו עצמם על קידוש ה' בתנורים... 

הם יצאו מגדרם למען ה' לא בחרו להיות במקלחת ובחדר המיטות... ה' יצא מגידרו והחייה אותם...


"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"... 

אז גם היום נוכל להיגאל בזכות מסירות נפש...


היכן כבר יש היום מסירות נפש?

אברהם אומר "אם יש את נפשכם" = רצונכם... אדם שיבטל את רצונו כאילו מסר נפשו

אם מישהו רוצה להמשיך לישון וקם ללכת להתפלל או לשיעור תורה זוהי מסירות נפש שבשבילה הקב"ה מוכן לצאת מגידרו ולגאול אותנו במהרה בימנו אמן!© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏