בא- חיבוב מצווה מביא גאולה!

"דברי תורה לפרשת בא". כיצד עלינו לבנות את סדרי העדיפויות שלנו , לפי מה שהקב"ה מבקש...עם ישראל ישאל כמו בגאולת מצרים "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" כשם שע"י חיבוב מצווה וחיפזון יצאנו ממצרים, כך ע"י חיבוב מצוות ניגאל...

חיבוב מצווה מביא גאולה!

"וישא העם את בצקו טרם יחמץ משארותם צרורות בשמלותם על שכמם"

בני ישראל לוקחים את המצות והמרור על כתפיהם.  

מבאר רש"י: 
אף על פי שבהמות הרבה היו עמהם (וכל הכלים שלקחו ממצרים) מחבבים היו את המצוות. 

למעשה היה קשה לרש"י: 
לשם מה היו צריכים לשאת את המצות על הכתפיים?! 

והוא משיב: 
אלא שמחבבים היו את המצוות.

נתאר לעצמנו שיש לנו מכונית או משאית ואנחנו שמים את כל הרכוש היקר במכונית ואת "לחם העוני" בתיק על הגב שלנו?!... 

אילו עשינו כך היינו מגלים שמחבבים אנו את המות = המצוות יותר מכל הון שבעולם...


ניתן לראות מה אפשר להרוויח מחיבוב מצוות מהסיפור הבא:

אחד עלה למטוס ושכח את התפילין בשער הטרמינל בכניסה על הכיסא שישב עליו. 

הוא מתחנן שייפתחו לו את דלת המטוס, אך הדיילת סרבה בתוקף לפתוח את הדלת.

לאחר ויכוח של 18 דקות הוא מקבל אישור מהטייס לצאת להביא את התפילין בתנאי שאם הוא לא חוזר תוך דקה הם נוסעים. 

הוא יוצא עם המזוודה שלו, רץ אל הכיסא לוקח את התפילין ורואה את המטוס מתחיל בתנועה.

הוא כועס ומתעצבן ולאחר כ1/2 שעה מתברר לו שהמטוס הזה הוא השני שנכנס בבניין התאומים. 

התברר שלא רק את חייו הוא הציל, אלא גם את חייהם של כל אלו שהספיקו לברוח ב18 דקות שהיו בין שני המטוסים, כי התכנון היה ששניהם יכנסו בו זמנית...


יש מדד שלפיו ניתן לבחון את  סדרי העדיפויות שלנו:

פעם בספינה ביקשו לזרוק את המזוודות לים בעקבות סערה, תמיד נמצא את אלו שיזרקו קודם את הטלית והתפילין לצערנו... 

עלינו לבנות את סדרי העדיפויות שלנו, לפי מה שהקב"ה מבקש...

עם ישראל יגאל כמו בגאולת מצרים "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" 

כשם שע"י חיבוב מצווה וחיפזון יצאנו ממצרים, כך ע"י חיבוב מצוות ניגאל...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏