בא- "ולכל בני ישראל היה אור במושבתם"

"פרשת בא חידוש". ביאור לשאלת רש"י לגביי מכת החושך: ולמה באת? רק אחרי המכה כשבני ישראל באו לדרוש את הכלים הבינו המצרים ש"לכל בני ישראל היה אור במושבתם"...

"ולכל בני ישראל היה אור במושבתם"

מכת חושך

עיקר שפתי חכמים מבחין שרק במכת חושך שואל רש"י: ולמה באת? 
"שהיו ישראל באותו הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת ומתו בשלושת ימי אפלה" 
כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הם לוקין... 

והוא מסביר שכל מכה הייתה 7 ימים ורק המכה הזו של שישה (והיכן החזיר את היום הזה? ולא קרב זה אל זה כל הלילה...) והיא הייתה מחולקת לשניים מדוע? 

עונה רש"י על החלוקה: 
בשלשה הראשונים לא רואים כדי לקבור ובשלשה האחרים לא זזים כדי שלא יפריעו לעם ישראל לבדוק בבתים אלו כלים יש להם.

זו הסיבה גם שלא הייתה שבת כי אי אפשר לקבור ולקחת כלים בשבת.

פרחי שושנה מבאר: 
בכל מכה הייתה גם את העינוי שהמצרי רואה שהיהודי מקבל את המכה ואילו בחושך אין את זה לכן רש"י שואל ולמה באת? 

ורש"י מתרץ: 
שהם ידעו זאת רק אחרי המכה כשבני ישראל באו לדרוש את הכלים הבינו המצרים ש"לכל בני ישראל היה אור במושבתם"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏