בא- שלשת המכות וברכת ההבדלה

"פרשת בא דבר תורה". מדוע חילקו את המכות 7 + 3 (ולא 9 + 1 אולי זה יותר מתאים)?! "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" - כשם שבפרשת השבוע יוצאים בנ"י בחיפזון אחר מהפך שקרה במצרים, כך הגאולה העתידה תבוא מתוך מהפך ובחיפזון גדול...

שלשת המכות וברכת ההבדלה

"החודש הזה לכם"

פרשת בא הייתה צריכה למעשה להתחיל את התורה. כפי שאומר רש"י בתחילת חומש דברים: "לא היה לו לפתוח את התורה מ"החודש הזה לכם" שהיא מצווה ראשונה... 

כלל יש בידנו:
כל מצווה שציווה משה היא התורה! שנאמר "תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב" (גם ברית וגיד הנשה חזרה התורה וציוותה ע"י משה)

בא: 3 מכות אחרונות - ארבה, חושך, ומכת בכורות.


אמר פעם בדחן אחד- למה צריך את הגימטריא? זה ר"ת- ב"א: בכורות, ארבה. 
שאלו אותו מיד: ומה עם חושך?! אז הוא השיב את החושך לא ראו, גם כאן לא רואים...

מדוע חילקו את המכות 7 + 3 (ולא 9 + 1 אולי זה יותר מתאים)?!


אוזניים לתורה:
ארבה לא היה בשבת וגם חושך היה רק 6 ימים 
(בדיחה: במכת ארבה נאמר ע"י פרעה 'ויסר מעלי רק את המוות הזה' מה קרה? ערוב זה לא מוות?! אלא מכה 'חרדית' ששומרת שבת אני לא רוצה...) 

ממשיך האוזניים לתורה ואומר - שלשת המכות הללו הם כנגד ששלשת ההבדלות שאנו אומרים בכל מוצאי שבת:

המבדיל בין קודש לחול - מכת ארבה שלא הייתה בשבת

בין אור לחושך - מכת חושך "ולכל בני ישראל היה אור במושבותם"

ובין ישראל לעמים - מכת בכורות - רק למצריים.

"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" - כשם שבפרשת השבוע יוצאים בני ישראל בחיפזון אחר מהפך שקרה במצרים, כך הגאולה העתידה תבוא מתוך מהפך ובחיפזון גדול...

(מעובד מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏