בא- לזכור למה ירדנו למצרים

"וורט לפרשת בא". "החודש הזה לכם ראש חודשים" עד כדי כך שרש"י פותח את ביאורו לתורה שהיה לפתוח את התורה דווקא במצווה זו... מה מיוחד במצוות ברכת הלבנה?! ומה הקשר ליציאת מצרים?!...

לזכור למה ירדנו למצרים

"החודש הזה לכם ראש חודשים"

נשאלת השאלה:
מה הטעם למצווה זו דווקא כשיוצאים ממצרים?  

והתשובה:
הסיבה היא לזכור למה ירדנו למצרים.

כל הסיבה לירידה למצרים הייתה בגלל חטא הדיבור בלשון הרע "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם" וכשהושלם התיקון נאמר: "ולבני ישראל לא יחרץ כלב לשונו"... 

כעת עם ישראל יוצאים ממצרים עליהם לזכור מי דיברה לשון הרע - הראשונה בעולם - זו הלבנה. 

במקום לדבר על עצמה דברה בגנותה של השמש: "אי אפשר לשני מלכים בכתר אחד" 

אם את לא יכולה תגידי מהיכן קבעת שהשמש לא יכולה?! 

לכן גם בסוף הברכה של הלבנה אומרים שלום עליכם.

 אחד הטעמים לאמירת שלום עליכם הוא כדי להזכיר לנו את עניין המריבה הזו ולומר להם (לשמש ולירח) שלום עליכם...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏