בא- להקשיב לחכמי ישראל!

"דבר תורה פרשת בא". דמוקרטיה זו שיטה גרועה כשקובעים משהו. לדוגמא: מי הכשיר את האנשים לקבוע מה טוב ומה נכון?!, האם ניתן לערוך בין בני המשפחה הצבעה לגבי ניתוח מציל חיים והרופא יהיה בדעת מיעוט? ברור לא יתכן הרי נשמע לרופא! האם נערוך הצבעה בכיתה כדי לקבוע אם המורה תתן שיעורי בית? אלא צ'רצ'יל אמר שלא מצאו שיטה טובה מדמוקרטיה כיוון שברור שניסיון וידע הם מרכיבים את השיקול דעת המקיף או להפך שיקול דעת מקיף מרכיבים אותו מניסיון וידע זה ברור, ולכן התורה מצווה: "ועשית ככל אשר יורוך" = להקשיב לחכמי ישראל בכל דור ודור...

להקשיב לחכמי ישראל!

עשרת המכות

ר' יהודה נתן בהם סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב. למה?

דצ"ך- "וידעו מצרים כי אני ה'"
עד"ש- "למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ"
באח"ב- "בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ"

הסבר מפורט לפרעה על מציאות ה':

דצ"ך- מלמד על מציאות ה' בגלל שאמר פרעה: "מי ה' אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את ה'" עד שאמרו במכה השלישית: "אצבע אלוקים היא".

עד"ש- הקב"ה נתן בינה לחיות להבדיל בין יהודי למצרי פרעה לא האמין עד שבדק ומצא: "והנה לא מת ממקנה ישראל אף אחד" פרעה מבין שה' בארץ ואומר: "לכו זבחו לאלוקיכם בארץ".

באח"ב- ברד הוכיח שאש והמים הם לא כוח בפני עצמם ה' מחליט. 
ארבה הוכיח שהרוח מביאה מה שה' אומר ולא יכולה לקחת ללא רשות. 
חושך הוכיח שהמאורות הם לא דבר טבעי וה' מחליט מתי הם יאירו... "כי אין כמוני בכל הארץ". 

למרות שה' הוא דבר וודאי, היה צורך להסביר זאת לפרעה.

סיפור להמחשה: 

היה ילד גאון ששמו התפרסם בעיירה והפריץ רצה לבדוק את יכולותיו. 

מה עשה?

הזמין את הילד לשעה 16:00 וביקש מכל עובדיו להיכנס ולנעול את עצמם במרתף הארמון, ואף הוא הסתתר בארמון תוך שהוא מביט במצלמות האבטחה לראות כיצד ינהג הילד החכם.

כשהגיע הילד בחן את הארמון ועלה ישירות לחדר הפריץ. 

לתדהמת הפריץ השיב: כי לא ראה אף אחד בביתן של השומר והסיק שהוא במבחן. כשראה שווילון אחד מוסת שיער היכן החדר כי הבין שהפריץ מביט בו... 

כששאל אותו מה היה עושה אם לא היה הווילון מוגף? 

השיב הנער: "הייתי שואל את האנשים היכן חדרו של הפריץ?". 

הקשה הפריץ: ואם התשובות סותרות חלק אומרים כך וחלק כך? 

"הייתי הולך לפי הרוב"... השיב הילד החכם. 

לרגע זה חיכה הפריץ ושאל בזדון: "אם כן מדוע אינך הולך לפי הנוצרים הרי אנו הרוב"? 

מבלי להתבלבל השיב הילד: "תראה, אם יאמרו לי כשאצא מכאן שאתה בחדר אחר לא אשמע לאף אחד כיוון שאני יודע היכן אתה. 

אחרי הרוב הולכים בדבר שאיננו וודאי בדבר וודאי כמו מציאות ה' ותורתו אין הולכים אחר הרוב!!!

ואת זה פרעה לא הבין...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏