בא- לראות נפלאות על ידי לימוד התורה

"משל ונמשל קצרים לפרשת השבוע" פרשת בא: משל ונמשל שהביא הגאון ר' אהרון בוקשט לשאלה: מדוע ה' לא עושה לנו נפלאות כשם שעשה לאבותינו במצרים? וביאורו הנפלא בדרך של משל ונמשל...

 לראות נפלאות על ידי לימוד התורה

"כי בחוזק יד הוציא ה' אתכם מזה"

נשאל פעם הגאון ר' אהרון בוקשט: 

מדוע ה' לא עושה לנו נפלאות כשם שעשה לאבותינו במצרים? 


השיב הגאון בדרך משל: 

בתחילה ילד קטן זקוק לתמיכת אביו בצעדיו הראשונים. ואחרי שלימדו, הולך הוא בכוח הלימוד הזה כל חייו. 


כך הוא הנמשל:

כשעם ישראל יצא ממצרים היה זקוק הוא לתמיכה מאת האבא - הקב"ה. 

וכעת, עם ישראל לאחר התמיכה של הניסים וקבלת התורה, ע"י לימוד התורה צריכים הם לראות את נפלאותיו של הקב"ה שנאמר: "גל עני ואביטה נפלאות מתורתך" (תהילים קיט יח).© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏